De cultuurmonitor 2021-2024

16 november 2020

De Cultuurmonitor is een onafhankelijke monitor die vanaf 2021 jaarlijks de staat van kunst en cultuur in Nederland weergeeft. Op basis van continue dataverzameling geeft de monitor inzicht in langlopende trends en actuele vraagstukken. Boekman presenteert de monitor begin december in een webinar.

Op 3 december van 15.00-16.00 organiseert de Boekmanstichting een online bijeenkomst over de nieuwe landelijke cultuurmonitor 2021-2024.

Boekman deelt de resultaten van het pilot onderzoek dat dit jaar ten behoeve van de monitor werd uitgevoerd en ze tonen een prototype van de website.

Wat wordt er gemonitord en hoe? Hoe worden gegevens en analyses gedeeld? En hoe kunnen we de komende jaren samen werken aan een duurzame en breed gedragen gegevensontsluiting over het culturele leven in Nederland?

Lees hier meer