‘De cultuursector mist perspectief van Rutte IV’

11 januari 2022

De cultuursector is blij dat het nieuwe kabinet cultuur serieuzer lijkt te nemen en er extra geld voor uittrekt. Maar echt perspectief ontbreekt.

De cultuurparagraaf in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet klinkt veelbelovend: ‘Cultuur is van wezenlijk belang voor onze samenleving en een investering in onze maatschappij. De verbindende, inspirerende en prikkelende kracht van kunst en cultuur brengt mensen bij elkaar, daagt uit en biedt nieuwe perspectieven.’

Financieel stemt het akkoord ook gunstig: elk jaar krijgt de creatieve en culturele sector er 170 miljoen euro bij. Dit bedrag komt bovenop de jaarlijkse 450 miljoen euro aan rijkssubsidie. Daarmee lijkt de begroting terug op het niveau van 2010, waarna oud-VVD-staatssecretaris Halbe Zijlstra volgens velen harteloos hard ingreep in de cultuur.

Volgens kritische volgers van het cultuurbeleid, zoals het Cultureel Persbureau, lijkt het, kort gezegd, Rutte IV die sorry zegt voor Rutte I, II en III. De cultuursector is blij met het extra geld, maar mist een langetermijnvisie, zeker omdat het coronavirus voorlopig niet verdwenen is en voorstellingen plannen daardoor vrijwel onmogelijk is.

Lees hier verder