De Governance Code Cultuur in jaarverslagen

14 november 2023

Cultuur + Ondernemen onderzocht de verantwoording over de Governance Code Cultuur in de jaarverslagen van 100 culturele organisaties.

De resultaten geven een indruk van hoe het staat met de toepassing van de code in de culturele sector en laten zien dat er nog veel te verbeteren valt. Veel organisaties volstaan met een vermelding dat ze voldoen aan de code en vermelden enkele feitelijke zaken zoals een aftreedrooster van hun bestuur of raad van toezicht. Maar ze geven geen of slechts een summiere toelichting op de toepassing van de principes.

Cultuur + Ondernemen hoopt dat het rapport culturele organisaties inspireert om hun verantwoording uit te breiden, te reflecteren hoe ze de code in de praktijk toepassen en welke dilemma’s zich daarbij voordoen. Op die manier wint de verantwoording aan waarde en vormt het ook een goede basis voor gesprekken met subsidiegevers, sponsoren en andere belanghebbenden.

Je kunt het rapport hier downloaden.