De NOW wordt weer verlengd

20 oktober 2020

De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met omzetverlies door de coronacrisis. De NOW 3.0 geldt 3 keer een periode van 3 maanden.

Lees meer hier .

De NOW 3.0 geldt 3 keer een periode van 3 maanden:

  • Oktober t/m december 2020
  • Januari t/m maart 2021
  • April t/m juni 2021

NOW 3.0: Minimale omzetverlies en maximale compensatie
De nieuwe regeling wordt telkens meer versoberd. Het minimale omzetverlies stijgt terwijl de compensatie van de loonsom daalt.

  • Oktober t/m december 2020 minimaal omzetverlies 20% = maximale compensatie loonsom 80%
  • Januari t/m maart 2021 minimaal omzetverlies 30% = maximale compensatie loonsom 70%
  • April t/m juni 2021 minimaal omzetverlies 30% = maximale compensatie loonsom60%

Voor de loonsom wordt uitgegaan van het zogenaamde sociale verzekeringsloon. Deze kun je op de loonaangifte vinden. Hier bovenop komt voor alle bedrijven een opslag voor werkgeverslasten zoals pensioen en werkgeverspremies. De opslag van 40% op de loonkosten in verband met werkgeverslasten blijft.

Minder loonkosten door ontslag
Werkgevers mogen hun loonsom deels verlagen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de tegemoetkoming van de NOW 3.0. Het maakt niet uit waarom de loonsom daalt. Denk hierbij aan ontslag of het vrijwillig inleveren van salaris.

  • Oktober t/m december 2020: loonsom mag 10% dalen
  • Januari t/m maart 2021: loonsom mag 15% dalen
  • April t/m juni 2021: loonsom mag 20% dalen

Het is nog niet bekend welke korting op de tegemoetkoming volgt als de loonsom meer dan deze % daalt.

Ontslagboete vervalt
Ondernemers krijgen geen korting meer op de NOW-subsidie bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Dit is bij de NOW 2.0 wel het geval. In de NOW 2.0 krijgt een ondernemer een boete als hij 20 of meer werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaat, zonder dat hierover overeenstemming is bereikt met de vakbond of een ander vertegenwoordigend orgaan.

Voorwaarden
De exacte voorwaarden van NOW 3.0 worden nog verder uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober 2020 bekend worden gemaakt.

Aanvragen NOW 3.0 in november
Het kabinet streeft ernaar dat de NOW 3.0 vanaf 16 november 2020 aangevraagd kan worden. Deze aanvraag geldt dan voor de eerste periode van oktober tot en met december 2020.