De Open Call: Cultuur voor Klimaat

21 maart 2024

De Open Call: Cultuur voor Klimaat

De Open Call: Cultuur voor Klimaat is gelanceerd!

Klimaatverandering is een dringend probleem. Directe actie, nieuwe experimenten en een vergroting van het bewustzijn zijn noodzakelijk. Het Fonds voor Cultuurparticipatie lanceert daarom de Open Call Cultuur voor Klimaat, gericht op projecten die met social design en co-creatie bijdragen aan klimaatacties.

Het doel is de verbinding tussen cultuur en klimaat te versterken, en te laten zien hoe cultuur kan bijdragen aan een duurzame toekomst. Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 8 april en 6 mei.

Deze open call is een samenwerking met What Design Can Do, een internationale organisatie die zich inzet voor de versnelling van de transitie naar een duurzame eerlijke en rechtvaardige samenleving via design.

Bekijk hier de regeling