Bron

fairPACCT

De stap naar goed werkgeverschap: Van opdrachtgever naar werkgever in de culturele en creatieve sector

16 mei 2024

In de culturele en creatieve sector wordt veel werk verricht door zzp’ers. Dit levert flexibiliteit op, maar tegelijkertijd ook kwetsbare werkenden en beperkte continuïteit binnen organisaties.

Daarom wordt er geprobeerd om het aandeel en aantal zzp’ers meer in balans te brengen. Opdracht- en werkgevers kunnen hier aan bijdragen door, wanneer passend, een opdracht aan een zzp’er om te zetten naar werk in dienstverband. De stap naar (goed) werkgeverschap is echter niet zomaar gezet.

In opdracht van Platform ACCT heeft onafhankelijk advies- en onderzoeksbureau DSP de drempels, meerkosten én handvatten in kaart gebracht. Mede aan de hand van 7 casussen in de culturele sector.

Meerkosten van werkgeverschap

Graag wijst team fairPACCT jullie in het bijzonder op bijlage 2 van dit onderzoek, waarin de meerkosten van werkgeverschap ten opzichte van opdrachtgeverschap in een overzicht worden geplaatst. Het gaat hierbij om de kosten met betrekking tot:

  • wettelijke faciliteiten zoals vakantiegeld en sociale premies
  • secundaire faciliteiten zoals loonadministratie, HRM, verzuimverzekering en een transitievergoeding bij ontslag
  • vrijwillige, aanvullende faciliteiten zoals pensioenvoorziening, opleidingsbudget en onkostenvergoedingen

Financiële bijdrage via programma Oog voor Impuls

Ben je een opdrachtgever in de culturele en creatieve sector en zou je een zzp’er die je inhuurt liever in dienst willen nemen? Via de regeling Zekere Zaak kun je een financiële bijdrage aanvragen voor het omzetten van een opdracht aan een zzp’er naar werk in dienstverband. Ga naar zekerezaak.oogvoorimpuls.nl voor meer informatie of om een aanvraag in te dienen.

Zekere Zaak is onderdeel van het Platform ACCT programma Oog voor Impuls. Oog voor Impuls zet zich in voor meer werk- en inkomenszekerheid voor zzp’ers en organisaties in de culturele en creatieve sector.

Lees hier meer over het onderzoek.

Download hier het onderzoeksrapport.