De VandenEnde Foundation en de Governance Code Cultuur

22 februari 2018

Een mecenas, zoals Joop van den Ende, mag zelf bedenken aan wie hij geeft. Maar lopen deze geldstromen via een fonds met een ANBI-status, dan gelden er strenge regels.

Cultuur + Ondernemen geeft antwoord op een aantal vragen:

Waarom de ANBI-status?
Veel familiefondsen, zoals de VandenEnde Foundation, hebben de ANBI-status. Als Algemeen Nut Beogende Instelling heb je een aantal fiscale voordelen. Zo mogen donateurs van een ANBI hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook betaalt een ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Deze status gaat echter wel gepaard met enkele voorwaarden.

Wat zijn de voorwaarden voor de ANBI-status?
Stichtingen met de ANBI-status moeten van de Belastingdienst onafhankelijk opereren van haar donateurs en begunstigden. Donateurs mogen daarmee niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het nog hun eigen vermogen is. Dit zogenaamde ‘beschikkingsmachtcriterium’ vraagt dat er een onafhankelijk bestuur moet zijn binnen de stichting.

Houdt de VandenEnde Foundation zich aan dit criterium?
De vereiste onafhankelijkheid van de samenstelling van het stichtingsbestuur is met de familieleden en mensen uit het eigen netwerk van Joop van den Ende niet heel sterk en overtuigend geregeld.

Is de VandenEnde Foundation de enige met deze constructie?
Waarschijnlijk is de VandenEnde Foundation niet de enige stichting waar gebruik gemaakt wordt van de privileges van de ANBI-stichting zonder dat voldaan wordt aan de principes voor goed bestuur en toezicht.

Lees hier verder