De waarde van cultuurstad Utrecht

12 april 2018

De gemeente Utrecht liet een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de cultuuruitgaven maken. Uit het onderzoek blijkt dat de maatschappelijke baten van cultuur in 2016 groter waren dan de kosten voor de gemeente.

Tegenover € 37,1 miljoen aan gemeentelijke subsidies stond een welvaartswinst van € 44,6 miljoen; een maatschappelijk rendement van rond de twintig procent. Daarmee zijn die uitgaven van de gemeente Utrecht aan kunst en cultuur maatschappelijk te rechtvaardigen. 

Lees hier het hele rapport.