Deadline ‘Cooperation of Small Music Venues’ call verplaatst naar 16 december

12 november 2019

In het kader van het Europese programma Music Moves Europe is er onlangs een oproepen gedaan voor het indienen van voorstellen voor kleine VNPF-podia (publiekscapaciteit tot circa 450). De algemene doelstelling van deze oproep is het bevorderen van duurzame distributie van livemuziek door de slagvaardigheid van de muzieklocaties te vergroten om concurrerend te blijven in een snel veranderende markt- en regelgevingsomgeving. De regeling is alleen voor de zogenaamd kleine zalen. De nieuwe deadline: 16 december 2019 tot 13:00.

 

Subsidiabele activiteiten

De volgende soorten activiteiten komen in aanmerking voor deze oproep tot het indienen van voorstellen:

 • Samenwerking tussen kleine muzieklocaties, peer learning, uitwisseling van ervaringen en goede praktijken.
 • Uitwisseling van personeel tussen clubs in de vorm van studiebezoeken, detacheringen, stagiairs.
 • Ontwikkeling van concurrerende bedrijfsstrategieën.
 • Uitwerking van nacht-economie strategieën voor steden voor het creëren van een gunstig klimaat voor de duurzame werking van muziekpodia.
 • Dialoog met de lokale gemeenschappen en met de bevoegde lokale autoriteiten.
 • PR-campagnes om de bijdrage van kleine muzieklocaties aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de lokale gemeenschappen aan te tonen.
 • Communicatie en verspreiding van projectresultaten.

Wie mag aanvragen?

Om in aanmerking te komen, moeten projectenaanvragen worden ingediend door openbare of particuliere organisatie met een rechtspersoon. Natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor het aanvragen van een subsidie gelieerd aan deze oproep. Voorstellen kunnen dus worden ingediend door een van de volgende aanvragers:

 • non-profit organisaties;
 • overheidsinstanties (nationaal, regionaal, lokaal);
 • profit-organisaties;
 • Een consortium van afzonderlijke entiteiten uit ten minste twee verschillende in aanmerking komende landen, die kleine muzieklocaties exploiteren (tot 400 capaciteit) kan ook aanvragen.
 • Een consortium bestaande uit openbare of particuliere entiteiten, niet noodzakelijkerwijs uit verschillende in aanmerking komende landen, waarvan ten minste één een muzieklocatie exploiteert met een capaciteit tot 400 kan ook aanvragen.

Stappen en data

Stappen                                                                                        Datum en tijd of indicatieve periode

 • Publicatie van de oproep op 2 augustus 2019
 • Deadline voor het indienen van aanvragen was 15/11/2019,13:00 (plaats. tijd Brussel)                                  wordt: 16/12/2019 plaas. Tijd Brussel

Of de data /indicatieve periodes hierna ook verschuiven is (nog) onduidelijk

 • Evaluatieperiode november 2019 – januari 2020                                                     
 • Informatie voor aanvragers 25/02/2020                                              
 • Ondertekening van subsidieovereenkomsten 10/03/2020    

Beschikbaar budget

Het totale budget dat is gereserveerd voor de medefinanciering van projecten in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen wordt geschat op € 600.000,-

De maximale subsidie is:

 • € 70.000,- voor projecten bestaande uit ten minste 4 projectpartners met hun wettelijke zetel in ten minste 3 verschillende landen.
 • € 50.000,- voor projecten bestaande uit ten minste 3 projectpartners met hun wettelijke zetel in ten minste 2 verschillende landen.
 • € 30.000,- voor projecten met 2 projectpartners.
 • € 30.000,- voor projecten, ongeacht het aantal partners, waar de projectpartners hun wettelijke zetel in hetzelfde land hebben.

Het maximale medefinancieringspercentage is 90%. De Commissie verwacht ten minste 13 voorstellen te financieren. De Commissie behoudt zich het recht voor om niet alle beschikbare middelen te verdelen.

Bekijk hier de site.