Deadline de regeling Opdracht Compositie (ook voor popmuziek!)

18 november 2019

De eerstkomende deadline voor de regeling Opdracht Compositie (ook voor popmuziek!)  of Libretto van het Fonds Podiumkunsten is 8 januari 2020. Dit zijn subsidies voor het geven van een opdracht om een compositie of een libretto te schrijven, hebben als doel de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. 

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in § 3 over de opdracht compositie of libretto van de deelregeling composities en libretto's op wetten.overheid.nl. De toelichting op de regeling en de richtlijnen staan hieronder.

Bekijk hier de volledige site