Deadline voor definitieve vaststelling TVL uitgesteld

29 september 2021

Organisaties krijgen langer tijd om de definitieve vaststelling van de TVL over het eerste kwartaal van 2021 aan te vragen. 

Daarvoor moeten zij de definitieve omzetcijfers over dat kwartaal doorgeven. Dat mag nu tot en met 12 november, in plaats van tot 1 oktober.

De TVL is onderdeel van het enorme pakket aan coronasteun van de overheid. De regeling dekt deels de doorlopende kosten van organisaties, zoals huur en verzekeringen. De regeling is momenteel bezig aan de ‘laatste ronde’, na 1 oktober 2021 is het afgelopen met de steun.

Organisatie krijgt eerst voorschot TVL
Maar daarmee is de TVL nog lang niet afgerond. Het systeem werkt namelijk met voorschotten. Organisaties die aan de voorwaarden voldoen kunnen de tegemoetkoming aanvragen. Als uitvoerder RVO de aanvraag goedkeurt, krijgt de onderneming 80% van de berekende subsidie zo snel mogelijk betaald als voorschot. Vervolgens moet de organisatie de definitieve omzet over het kwartaal doorgeven aan de RVO. Organisaties die over het eerste kwartaal van 2021 TVL hebben gekregen moeten nu dus uiterlijk 12 november 2021 hun defintieve kwartaalomzet doorgeven.

Vervolgens besluit de RVO uiterlijk binnen 16 weken over het definitieve subsidiebedrag. Klopt het werkelijke omzetverlies met de inschatting, dan krijgt de organisatie ook de resterende 20% van de subsidie uitbetaald. Is er meer omzet verloren gegaan dan gedacht, dan krijgt de organisatie méér subsidie. Maar als het omzetverlies minder hoog is dan ingeschat, krijgt de organisatie niet de hele 20% of moet deze subsidie terugbetalen.

RVO laat terugbetaling onder de € 500 zitten
Bij terugbetalingen stelt uitvoerder RVO zich coulant op. Organisaties kunnen kiezen om de te veel ontvangen subsidie in zes of twaalf termijnen terug te betalen. De RVO heeft ook de ruimte om een persoonlijke terugbetalingsregeling af te spreken. Als een organisatie minder dan € 500 moet terugbetalen zal de RVO dat bedrag ook niet innen. Een organisatie kan ook bezwaar maken tegen de definitieve vaststelling van de subsidie.
Als onderbouwing voor de doorgegeven omzetcijfers kan de BTW-aangifte over het eerste kwartaal dienen, of een uitdraai uit het boekhoudprogramma. De RVO geeft zelf nog wat aanwijzingen om foutmeldingen bij het doorgeven van de definitieve omzet te voorkomen. Zo mag een bijgevoegd bestand niet groter zijn dan 10 MB en de bestandsnaam niet langer dan 100 tekens.