Deadlines BIS

6 december 2019

De aanvraagprocedure BIS 2021-2024 is op 2 december om 12.00 officieel geopend. De aanvraag moet uiterlijk 31 januari 2020 vóór 17.00 uur door het ministerie van OCW zijn ontvangen. 

De Raad voor Cultuur adviseert de minister van OCW uiterlijk op 4 juni 2020 over het al dan niet verlenen van subsidie. Uiterlijk op Prinsjesdag 2020 zal de minister van OCW vervolgens haar subsidiebesluiten voor de BIS 2021-2024 presenteren.

Lees hier alles over de aanvraagprocedure.