Deadlines FPK regeling Productiesubsidie

15 november 2019

De eerstkomende deadlines voor de regeling Productiesubsidie van het Fonds Podiumkunsten zijn 20 november 2019 en 8 januari 2020. Dit zijn subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen hebben als doel de kwaliteit van de podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. 

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Een instelling die voornamelijk is gericht op het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van professionele voorstellingen of concoursen, kan een productiesubsidie aanvragen. Organisaties met andere statutaire doelen (bijvoorbeeld amateurkunst of welzijn) en/of die producties willen realiseren waarbij vrijetijdsbesteding van betrokkenen voorop staat, komen niet in aanmerking. Dat geldt ook voor producties van studenten kunstvakonderwijs. Bij twijfel staan we u graag te woord.

Beoordelingscriteria

Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • artistieke kwaliteit van het plan
  • ondernemerschap
  • bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland
  • geografische spreiding

Bekijk via deze link de website waar de volledige informatie en de uiterste indien data staan.