Bron

flexmarkt.nl

Deeltijdpensioen kan krappe arbeidsmarkt verlichten, maar Nederland kent het niet

27 juni 2024

Ruim vier op de vijf Nederlandse werknemers tussen 47 en 67 jaar weten niet wat deeltijdpensioen inhoudt.

Toch is het simpel: net als beoogd premier Dick Schoof kunnen werknemers doorwerken na de AOW-leeftijd (nu 67 jaar). Dit kan ook verlichting bieden voor de krappe arbeidsmarkt. Afbouwen voor de AOW-leeftijd is ook een optie bij deeltijdpensioen. Maar veel Nederlanders weten niet dat ze hiervoor kunnen kiezen, dus is dit voor hen nog geen serieuze overweging. Dat blijkt uit onderzoek van de Pensioenfederatie, de koepel van pensioenfondsen, onder 1040 werkende Nederlanders van 47 jaar t/m 67 jaar.

Ruim een kwart wil langer doorwerken

Na een toelichting op het begrip deeltijdpensioen, geeft 28% van de oudere werkende Nederlanders aan dat ze langer door willen gaan. ‘Eerder afbouwen’ blijkt aantrekkelijker: bijna 60% staat er voor open vóór de AOW-leeftijd met deeltijdpensioen te gaan.
Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie: “Natuurlijk kan lang niet elke werknemer nog een paar jaar door, ook niet parttime. Maar degenen die wel geheel of gedeeltelijk kunnen doorwerken na de AOW-leeftijd hebben hierdoor een extra inkomen en halen vaak nog veel voldoening hun werk. De ondervraagden geven dit op als de belangrijkste twee redenen om door te werken, al dan niet in deeltijd.”

Toename ‘doorwerkers’ 140%

Ondanks het feit dat het merendeel van de respondenten aangeeft liever eerder af te willen bouwen, stijgt het aantal doorwerkers, ofwel pensioengerechtigden die blijven werken. Sinds 2013 groeide het aantal pensioengerechtigden op de arbeidsmarkt enorm: van 105.000 in 2013 naar 254.000 in het eerste kwartaal van 2024, blijkt uit cijfers van het CBS. Een toename van ruim 140%.

Oplossing krapte?

Kijkend naar de arbeidsmarktkrapte én toenemende vergrijzing, kunnen deze doorwerkers een belangrijke rol op de arbeidsmarkt vervullen wanneer zij de AOW-leeftijd passeren. Jaarsma: “Ze kunnen verlichting bieden aan werkgevers, die op de krappe arbeidsmarkt niet aan medewerkers kunnen komen. Werkgevers die hierin een oplossing zien, moeten zich wel realiseren dat, zelfs onder oudere werknemers, slechts 18% weet wat deeltijdpensioen inhoudt. Het is de moeite waard voor werkgevers om actiever het gesprek aan te gaan met hun oudere werknemers, wanneer de AOW-leeftijd in de buurt komt. Wanneer er een match is tussen de wensen en mogelijkheden van de werkgever en werknemer, dan helpt dat beide partijen.”