Definitieve subsidie NOW 2.0 volgt pas in april 2021

3 november 2020

Minister Koolmees van SZW heeft in een Kamerbrief enkele wijzigingen van de NOW aangekondigd. De subsidievaststelling van de NOW 2.0 is met vijf maanden vertraagd en voor de NOW 1.0 komt er een ondergrens voor het terugbetalen van subsidiegeld.

Lees hier de Kamerbrief.

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) biedt in de coronacrisis de kans aan werkgevers om bij veel omzetverlies loonkosten vergoed te krijgen. Er zijn meerdere versies van de subsidieregeling – NOW 1.0, NOW 2.0 en NOW 3.0 – en de uitvoering daarvan vraagt veel tijd van UWV.

Het lukt de instantie niet om al het werk op de geplande data uit te voeren. Minister Koolmees heeft daarom ingestemd met een uitstel van de datum voor aanvraag van de definitieve subsidievaststelling van de NOW 2.0 door UWV. Werkgevers zouden vanaf 15 november 2020 de aanvraag kunnen indienen. Dit wordt nu 15 april 2021. De werkgevers hebben het voorschot van 80% al binnen, maar blijven dus langer in onzekerheid over het definitieve bedrag.

Ondergrens van € 500 voor terugbetaling subsidie NOW 1.0
De vaststelling van het definitieve subsidiebedrag is al wel aan te vragen voor de NOW 1.0. UWV bekijkt na de aanvraag – waarin de werkgever meldt wat het werkelijke omzetverlies is geweest – of bijstelling van het subsidiebedrag nodig is. Dat kan het geval zijn als er iets is veranderd in de gegevens die de werkgever bij de aanvraag van het voorschot heeft doorgegeven. Blijkt dat een werkgever bij het voorschot te veel subsidiegeld heeft ontvangen, dan vordert UWV geld terug. Omdat een invordering veel werk kost, hanteert UWV een ondergrens van € 500. Als het bedrag van de invordering lager is dan € 500, hoeft de werkgever niets terug te betalen.

Aanvraagloket NOW-3
Daarnaast treft UWV voorbereidingen voor de openstelling van het aanvraagloket NOW-3 (3e tranche) per 16 november 2020. De openstelling voor de 4e tranche staat vooralsnog gepland op 15 februari 2021 en voor de 5e tranche op 17 mei 2021.

Vaststellingsloket NOW-2
De minister acht het van groot belang dat UWV als uitvoeringsorganisatie standhoudt onder de enorme werkvoorraad en hij vindt het van belang dat de uitvoering correct en begrijpelijk is voor werkgevers. Hij heeft daarom ingestemd met een verschuiving van de openstelling van het vaststellingsloket NOW-2 van 15 november 2020 naar 15 april 2021.