Bron

DEN.nl

DEN onderzocht wensen en behoeften van online cultuurpubliek

13 februari 2024

We weten al dat digitale transformatie een langdurig proces is, waarbij veel stappen te zetten zijn.

Veel culturele organisaties zoeken houvast in deze zoektocht: waar kunnen zij hun publiek online het meest mee raken? DEN deed onderzoek naar de wensen en behoeften van diverse doelgroepen bij online cultureel aanbod. Het doel van dit onderzoek was actuele inzichten verzamelen in de wensen en behoeften van cultuurbezoekers in Nederland. Wat verwachten zij van cultuur in de interactieve digitale ruimte? En in welke vorm kan die bestaan, nu en in de toekomst?

Om dit te onderzoeken hebben 28 respondenten deelgenomen aan een e-safari (Opent een externe link). Dit is een vorm van kwalitatief online onderzoek om respondenten in een kleine, tijdelijke community te observeren. Deelnemers aan de e-safari beantwoordden vragen, maakten opdrachten en spraken met andere deelnemers over verschillende onderwerpen en voorbeelden van online cultuuraanbod.

Wie zijn onderzocht?

De deelnemers waren gespreid over de vier intensieve cultuurbezoekers uit het Culturele Doelgroepenmodel: culturele alleseters, kindrijke cultuurvreters, weelderige cultuurminnaars en klassieke cultuurliefhebbers. Het Culturele Doelgroepenmodel segmenteert op basis van bezoekfrequentie, voorkeuren en interesses en demografische kenmerken. Daarnaast was er een spreiding van deelnemers op basis van het Digitality model van Motivaction (Opent een externe link).

Uitkomsten: online cultuur is een waardevolle toevoeging

Het onderzoek toont aan dat cultuur voor het gros van cultuurbezoekers een collectieve beleving is; het wordt voor grote groepen gemaakt en gaat om samen ervaren. Online cultuur heeft de potentie zich meer te richten op het individu. Er kan op ieder moment en elke plek genoten worden van cultuur, waarbij de beleving kan worden gepersonaliseerd. Dit individuele karakter van online cultuur biedt waardevolle extra dimensie naast de fysieke ervaring.

Drie deelconclusies

  1. Online cultuur voorziet niet in een bewuste behoefte, maar hoe meer cultuurbezoekers te weten komen over online cultuur, hoe meer zij er de toegevoegde waarde van inzien.
  2. In de beleving van online cultuur zijn de verschillen tussen de Culturele Doelgroepen minimaal. Op basis van ‘digitality’ zijn er wel verschillen: er is een tweesplitsing tussen het gebruik van de digitale ruimte voor sociaal contact en voor functionaliteit.
  3. Om een toevoeging te zijn op fysieke cultuurbeleving, zijn er een aantal randvoorwaarden voor online cultuur: het platform moet goed werken, het aanbod biedt iets extra’s (het is diverser, breder of gepersonaliseerd), er wordt gebruikgemaakt van verassende digitale functionaliteiten en het platform is interactief en persoonlijk.

Lees hier verder