Denk mee over nieuwe regeling duurzaam maatschappelijk vastgoed

7 april 2022

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bereidt nu de Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) voor.

  • Ga hier direct naar de internetconsultatie en geef je mening.
  • Meer weten over Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA), zie hier

Wil je hierover meedenken? Geef dan je mening tijdens de internetconsultatie van 1 tot en met 29 april 2022. Het kabinet heeft voor deze regeling in totaal € 340 miljoen beschikbaar gesteld.

Doel
Het hoofddoel is om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren te investeren in verduurzamingsmaatregelen om de energieprestatie te verbeteren en de CO2-uitstoot te verlagen. De nieuwe regeling vergoedt naar verwachting een deel van de projectkosten van de verduurzamingsmaatregelen(en). De kosten voor een energieadvies of duurzaam monumentenadvies kunnen waarschijnlijk met terugwerkende kracht worden vergoed. Dit geldt ook voor de kosten voor het laten opstellen van een energielabel na het uitvoeren van de maatregel(en).

Geef je mening
Er ligt nu een concept wetsvoorstel klaar waar je op kunt reageren. Dit gaat via een internetconsultatie. We nodigen iedereen uit om mee te denken over deze nieuwe regeling. Reacties uit de internetconsultatie kunnen eventueel leiden tot aanpassingen in de regelingstekst. De consultatie voor deze regeling staat open tot en met 29 april 2022.