Details Garantieregeling evenementen en festivals bekend

1 april 2021

De details van de garantieregeling voor evenementen zijn op vrijdag 19 maart bekend gemaakt. Voor organisatoren is het goed eindelijk te weten hoe de regeling eruit ziet. 

 • Lees hier de Kamerbrief.
 • Zie hier de website over de regeling, inclusief een Q&A.
 • Lees hier het Toetsingskader Risicoregeling Rijksoverheid.
 • Lees hier het persbericht van de Alliantie van Evenmentenbouwers.

De garantieregeling die in januari aangekondigd werd, geldt alleen voor evenementen die na 1 juli plaatsvinden en is een vervanger voor verzekeringen waar evenementen normaliter op terug kunnen vallen, maar die sinds COVID-19 pandemiedekking uitsluiten.

Kader van de regeling
De uitgangspunten op hoofdlijnen zijn als volgt:

 • De garantieregeling is gericht op evenementen die gepland staan tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021.
 • Evenementen die gepland stonden/staan vóór 1 juli 2021 en die verplaatst zijn/worden naar een datum tussen 1 juli en 31 december 2021 vallen ook onder de regeling.
 • Het evenement dient in Nederland georganiseerd te worden.
 • De regeling is bedoeld voor professionele organisatoren van betaalde publieksevenementen. Het gaat dan om festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke evenementen zoals vakbeurzen en congressen, waarbij de organisator verantwoordelijk is voor het organiseren van het evenement en het risico daarvan draagt.
 • Gratis evenementen vallen niet onder de regeling.
 • Alleen evenementen die bij de voorgaande twee edities een annuleringsverzekering hadden, vallen onder de regeling.
 • Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 385 miljoen. Dit plafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. 
 • Een organisator kan aanspraak maken op de regeling als het evenement wordt verboden door de Rijksoverheid vanwege het epidemiologische beeld en de organisator als gevolg daarvan het evenement annuleert.
 • In dat geval ontvangt de organisator maximaal 100% van de dan reeds gemaakte kosten. Van dit bedrag is 80% een gift, voor het meerdere geldt een terugbetalingsverplichting.
 • Fees aan de eigenaar van een sportevenement (internationale federatie of commerciële partij), gages van buitenlandse artiesten, afschrijvingskosten en investeringen in vaste activa vallen niet onder de subsidiabele kosten. 
 • Het evenement dient georganiseerd te worden conform de ten tijde van het evenement geldende (corona-) veiligheidsmaatregelen. 
 • Er is sprake van een steunmaatregel. Hieraan is verbonden de verplichting dat Nederland informatie over de uitgekeerde steun openbaar maakt en bepaalde informatie over de tenuitvoerlegging van deze regeling doorgeeft aan de Europese Commissie, nadat de regeling is goedgekeurd en vervolgens ten uitvoer is gelegd.

Lees voor meer details de Kamerbrief (zie boven).

Alliantie van Evenementenbouwers voorzichtig positief over de Garantieregeling
De Alliantie van Evenementenbouwers is opgelucht dat de organisaties en leveranciers eindelijk weten hoe de regeling eruit ziet. De garantieregeling die in januari aangekondigd werd, geldt alleen voor evenementen die na 1 juli plaatsvinden en is een vervanger voor verzekeringen waar evenementen normaliter op terug kunnen vallen, maar die sinds COVID-19 pandemiedekking uitsluiten.

Jolanda Jansen namens de Alliantie van Evenementenbouwers: “Het is een heel belangrijk signaal vanuit de overheid naar de samenleving, dat onze sector kan beginnen met de organisatie van evenementen na 1 juli met de oorspronkelijke capaciteit. Hier spreekt vertrouwen uit, al blijft het een domper voor de evenementen die eerder zouden moeten plaatsvinden en niet verplaatst kunnen worden, en daardoor nu buiten de boot vallen. Nu de garantieregeling er is, willen we de overheid nogmaals vragen om ook in hun routekaart rekening te houden met het Nationaal Evenementenplan als uitgangspunt voor onze sector. Mensen hebben behoefte aan perspectief en willen weten wat ze deze zomer kunnen verwachten.“

De evenementen die na 1 juli plaatsvinden en kunnen aantonen dat ze in eerdere edities verzekerd waren tegen annulering kunnen vanaf 1 mei hun evenement aanmelden en krijgen dan binnen 4 weken te horen of ze bij een overheidsverbod op basis van COVID-19 aanspraak kunnen maken op de garantieregeling. Met deze garantie kunnen de organisaties van start en kan Nederland straks genieten van goed georganiseerde evenementen. Het is nog onduidelijk met welke COVID-maatregelen de organisaties straks rekening moeten houden, maar dat is geen voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de regeling.

Jansen vervolgt: “We gaan de regeling goed bestuderen op haalbaarheid en we gaan in gesprek met de organisatoren om inzicht te krijgen voor welke zomerevenementen het haalbaar is om nu nog te starten met de voorbereidingen. Maar we zijn uiteraard enthousiast dat er eindelijk een regeling is om op terug te vallen én dat de overheid vertrouwen uitspreekt in de evenementenzomer 2021.”