Deze accountantsverklaring heb je nodig voor de NOW-vaststelling

13 oktober 2020

Werkgevers die een NOW-subsidie hebben ontvangen van meer dan 125.000 euro zijn verplicht een accountantsverklaring te verkrijgen voor de definitieve toewijziging van de subsidie. Het protocol waarmee accountants deze verklaring doen, is nu gepubliceerd.

Het accountantsprotocol moet het werk van de accountant efficiënt en effectief maken. In de regeling is vastgelegd dat voor de subsidievaststelling een verklaring van een accountantvereist is als het voorschotbedrag 100.000 euro of meer is of het vast te stellen subsidiebedrag 125.000 euro of meer is. Om te bepalen of op grond van de regeling een accountantsverklaring is vereist dienen de verschillende aanvragen van de loonheffingennummers in de organisatie of in de groep bij elkaar opgeteld te worden. Voor sommige werkgevers is altijd een accountantsverklaring nodig.

Lees hier welke verklaring je nodig hebt.