Digitale bijeenkomst op weg naar zero emissie stadslogistiek

25 februari 2022

Laat je in een middag bijpraten over de stand van zaken rond de invoering van zero-emissie stadslogistiek.

Registreer je hier.

Dat kan tijdens deze bijeenkomst van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, op 16 maart van 13.00-16.30 uur.

In het plenaire deel geeft Petrouschka Werther, directeur Duurzame Mobiliteit van I&W een jaar na de uitvoeringsagenda een update over waar we staan en welke weg we nog te gaan hebben. Hierna volgen twee rondes met werksessies (zie verder).

Zero-emissie stadslogistiek zorgt dat de groeiende economische activiteit niet ten koste gaat van de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in steden. ZES richt zich op minder CO2-uitstoot door minder vervoersbewegingen en de inzet van zero-emissie voertuigen.

Na in 2014 al gestart te zijn met de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek en de grote gemeenschap die daaruit is gevolgd zijn we, middels de afspraken in het Klimaatakkoord, in een volgende fase gekomen. Vanaf 2025 zullen er zero-emissiezones voor logistiek in de (grotere) gemeenten ingevoerd worden.

Programma:

Tijd Onderwerp
13.00  Digitaal ontvangst door dagvoorzitter Joost Hoebink en start plenair programma.
13:50 Aanvang interactieve werksessie ronde 1
14.55 Aanvang interactieve werksessie ronde 2
16.00 Start plenair programma deel 2
16.30  Einde

Men start het programma met een plenair deel met interessante tafelgasten waaronder Petrouschka Werther, Directeur Duurzame Mobiliteit. Zij zal, een jaar na de uitvoeringsagenda, een update geven over waar we staan en welke weg we nog te gaan hebben. Na het plenaire deel volgen er twee rondes met werksessies.

Tijdens de interactieve werksessies kan je je verdiepen in de volgende thema's:

  • Toezicht en handhaving – Erik Regterschot (Royal Haskoning DHV)
  • Laadinfrastructuur kan het net het aan? – Robert van den Hoed (NKL)
  • Samen slim, samen organiseren – Hans Quak (TNO)
  • Aanschaf van voertuigen – William Visser (RVO)
  • Hoe help je de (kleine) ondernemers in de transitie naar ZES – Marco Wiesehahn (VNO-NCW MKB)

Na de werksessies volgt een afsluitend plenair deel waarin de hoogtepunten van de verschillende werksessies zullen worden gepresenteerd.