Digitale transformatie in Uitgangspunten Cultuursubsidies 2025-2028

29 juni 2023

Organisaties worden gestimuleerd in hun activiteitenplan aan te geven wat hun digitale strategie voor de komende vier jaar is: wordt er structureel ingezet op het gebruik van digitale technologie? En zo ja, met welk doel?

De Uitgangspunten Cultuursubsidies 2025-2028 werden vrijdag 16 juni 2023 gepresenteerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW). In de uitgangspunten is expliciet aandacht voor het belang van digitale transformatie in de sector. Den heeft instrumenten gelanceerd voor organisaties om zelf mee aan de slag te gaan.

“Om het publiek van de toekomst te vinden, binden en boeien is het van essentieel belang dat culturele organisaties stappen nemen om de digitale transformatie in gang te zetten. Het is heel goed dat de staatssecretaris dit ook belangrijk vindt en dit onderstreept in de Uitgangspunten Cultuursubsidies 2025-2028. Vanuit DEN als onafhankelijk kennisinstituut helpen wij organisaties om deze transformatie hanteerbaar te maken voor de periode 2025-2028.”, aldus Maaike Verberk, directeur DEN.

DEN lanceert de volgende nieuwe instrumenten waar organisaties zelf mee aan de slag gaan:

  • Digitale Transformatie Scan: deze zelfscan voor organisaties is speciaal ontwikkeld voor de cultuursector en geeft inzicht in welke fase organisaties zich bevinden in hun digitale ontwikkeling. De uitkomst bevat concrete vervolgstappen en inspiratie, het vormt de basis voor een digitale strategie.
  • Zelfstudie Module Digitale Strategie: met dit 5 stappenplan kunnen organisaties direct en concreet aan het werk met het opzetten van een digitale strategie.

Lees hier verder