Bron

DEN

Digitale Transformatie nu ook op de agenda in de cultuursector

16 november 2023

Digitale transformatie krijgt steeds meer aandacht binnen de cultuursector.

Ook bij subsidieverstrekkers. Zo is een digitale strategie dit jaar voor het eerst opgenomen in het concept aanvraagformulier van de landelijke cultuursubsidie BIS 2025-2028. De cultuursector is altijd in beweging en het is een sector die spiegelt, uitdaagt, reflecteert en een dialoog biedt. Digitale innovatie kan een verrijking zijn en culturele organisaties toekomstbestendig maken. Hoe? Dat is te ontdekken met de Digitale Transformatie Scan van DEN, de aanjager van digitale transformatie voor cultuur.

Waarom een digitale strategie?

De samenleving wordt steeds digitaler. Digitale transformatie opent deuren naar nieuwe vormen van cultuur en creativiteit én een nieuw en groter publiek. Denk aan jongeren die de wereld al door hun telefoon beleven, maar ook aan ouderen of mensen met een beperking voor wie digitale oplossingen cultuur (opnieuw) toegankelijk maken.

In subsidieaanvragen zien we de digitale strategie vooral terug rondom toegankelijkheid, fair practice, diversiteit en inclusie. Het ministerie van OCW ziet de noodzaak van een langetermijnvisie op digitaal. Door digitale strategie op te nemen in het concept aanvraagformulier voor BIS onderschrijft ze dat. Concreet vraagt dit om digitale innovaties niet alleen op projectbasis in te zetten, maar integraal onderdeel van de organisatie te maken. Dat vraagt om een digitale strategie.

DEN helpt culturele organisaties vooruit

Veel culturele organisaties zien het belang van digitale innovatie, maar stappen zetten in het proces van digitale transformatie is vaak een opgave. Daarom geeft DEN handvatten met de Digitale Transformatie Scan. Zodat losse digitale projecten kunnen groeien naar een transformatie in alle onderdelen van de organisatie.

Wat is de Digitale Transformatie Scan?

De Digitale Transformatie Scan laat op een aantal onderwerpen zien waar je organisatie op dit moment staat. Op de persoonlijke uitkomstenpagina geeft DEN aan welke stappen nog te zetten zijn binnen je organisatie. Daarna is het tijd om keuzes te maken: wat wil je behouden, ontwikkelen en afbouwen? Dit is het startpunt van de digitale strategie. De zelfstudiemodule ‘Hoe schrijf ik een digitale strategie?’ van DEN biedt een leidraad om op basis daarvan je strategie te schrijven.

Maaike Verberk, directeur van DEN geeft alvast een tip aan organisaties die aan de slag willen: “Doe het niet alleen, vul de scan in samen met je collega’s en ga met elkaar in gesprek. Zoek samenwerkingen op, start klein en gebruik pilots of proeftuinen om te experimenteren. Zodat je bent voorbereid op de toekomst.”

Kennisinstituut DEN is dé aanjager van digitale transformatie voor cultuur. DEN signaleert trends, ondersteunt innovatie, leidt op en biedt praktische tools om cultuurprofessionals verder te brengen in de digitale transformatie. Onder andere met de Digitale Transformatie Scan en de zelfstudiemodule: Hoe schrijf ik een digitale strategie?

Digitale Transformatie Scan: Doe de scan
Zelfstudie module: Hoe schrijf ik een digitale strategie?
Meer informatie over de Digitale Transformatie Scan