Digitalisering: problemen en excessen in de online wereld

3 maart 2021

Denktank DenkWerk heeft twee rapporten uitgebracht waarin de problemen en excessen in de online wereld onder de loep worden genomen.

In de rapporten wordt vooruit gekeken naar een verbonden toekomst:

Welke stappen moet Nederland zetten om zijn economische positie en digitale soevereiniteit in de 21e eeuw veilig te stellen?

Wat is DenkWerk?
DenkWerk is een onafhankelijke denktank die met ideeën bij wil dragen aan een welvarend, inclusief en vooruitstrevend Nederland. Hiervoor brengt DenkWerk Nederlanders bij elkaar die hun kennis, ervaring en creativiteit willen inzetten om richting te geven aan brede maatschappelijke vraagstukken die hen na aan het hart liggen. Om dat te bereiken doet DenkWerk haar eigen onderzoek, gebruikmakend van een breed netwerk van experts. Hiermee willen ze vraagstukken grondig onderzoeken, structuur brengen en inspiratie aandragen voor acties of verder onderzoek