DigitALL: nieuw loket voor de culturele sector

7 april 2022

DigitALL is een nieuw cultuurloket gelanceerd door de initiatiefnemers van Kickstart Cultuurfonds. Met dit nieuwe driejarige programma kunnen podia en festivals het contact met publiek vergroten en versterken via de toepassing van digitale technologie.

Wat?
Cultuurloket DigitALL is een nieuw loket voor grote én kleine culturele instellingen die hun contact met het publiek willen versterken via toepassing van digitale technologie. In een driejarig programma helpt Cultuurloket DigitALL cultuurinstellingen in het hele land om de kansen die digitale technologie biedt, te verzilveren en zo weerbaarder te worden. Niet alleen met donaties, maar ook door coaching en workshops aan te bieden, samenwerking te stimuleren en door kennisdeling te organiseren.

Voor wie?
Het loket is er voor aanvragers in zes categorieën: theaters, muziekpodia, musea, filmtheaters, festivals en producenten van professionele podiumkunsten. Nieuw ten opzichte van Kickstart Cultuurfonds is dus, dat ook de popfestivals als aanvrager in aanmerking komen. Vooral samenwerkingsprojecten komen in aanmerking voor ondersteuning, om te voorkomen dat instellingen allemaal individueel het wiel moeten uitvinden. Instellingen die meerjarige exploitatiesubsidie krijgen van een ministerie of Rijkscultuurfonds, kunnen alleen aanvragen als zij penvoerder zijn van een samenwerking met niet-Rijksgesubsideerde instellingen.

Wanneer?
Cultuurloket DigitALL streeft ernaar om eind 2022 een eerste open call te organiseren waar iedereen (die aan de criteria voldoet) een aanvraag kan indienen. De criteria voor ondersteuning zijn te lezen op www.cultuurloketdigitall.nl. In de eerste fase, tot aan de open call, nodigt Cultuurloket DigitALL zelf culturele instellingen uit om een aanvraag in te dienen. Ze gebruiken deze fase om na te gaan of het programma goed is ingericht en afgestemd op wat er nodig is, en om culturele instellingen alvast met kennis en ervaring te inspireren en te ondersteunen.

Wie maken Cultuurloket DigitALL mogelijk?
Cultuurloket DigitALL is, net als Kickstart Cultuurfonds, een loket waarin meerdere financiers hun kennis en kunde bundelen. Prins Bernhard Cultuurfonds, de VriendenLoterij, Fonds 21, VSBfonds en de VandenEnde Foundation namen het initiatief en de Gemeente Amsterdam, Stichting Zabawas en het Elise Mathilde Fonds hebben zich daarbij aangesloten.

Meer informatie
Bekijk hier de website van Cultuurloket DigitALL.

Bekijk hier een video waarin initiatiefnemers/financiers en partners aan het woord komen.

Bekijk hier een ervaringsverhaal van poppodium Paard in Den Haag.