Diverse steunmaatregelen nog in de maak

12 januari 2022

In dit bericht staan twee verschillende steunmaatregelen in ontwikkeling op een rij. Tevens vind je een update.

De update betreft de stand van zaken als reactie op de steeds strenger wordende coronamaatregelen zoals aangekondigd in de persconferenties van 12 november, 26 november, 14 december en 18 december 2021.

De afgelopen maanden heeft het Fonds Podiumkunsten op verschillende momenten van het ministerie van OCW de opdracht gekregen coronasteunmaatregelen uit te voeren. De steun houdt verband met de verschillende beperkende maatregelen voor de sector en richt zich op verschillende groepen getroffenen, steeds met het doel tegemoet te komen aan geleden verliezen en zoveel mogelijk werkenden in de sector aan het werk te houden of te kunnen compenseren.

Compensatieregeling 2

 • 12 tot 28 november (in ontwikkeling)
 • Tussen 12 november en 28 november golden in theaters, (pop)podia en concertzalen extra beperkingen. De capaciteit werd gemaximeerd op 1.250 bezoekers per zaal en staande evenementen waren niet meer toegestaan.
 • Fonds Podiumkunsten maakt een compensatieregeling voor podia en organisatoren die te maken kregen met een capaciteitsbeperking door het omzetten van staande evenementen naar zittend en/of tot 1.250 bezoekers.
 • Binnen deze regeling is voor professionele podiumkunstactiviteiten een compensatie voorzien voor 85% van verloren kaartverkoopinkomsten minus de wel ontvangen recetteopbrengsten.
 • Deze regeling is in ontwikkeling en richt zich op podia en organisatoren.
   

Compensatieregeling 3

 • 28 november tot 15 januari (in ontwikkeling).
 • Deze regeling richt zich op de periode van 28 november tot in ieder geval 15 januari 2022. Vanaf 19 december mogen geen concerten en voorstellingen meer plaatsvinden.
 • Tot 19 december mochten er nog concerten en voorstellingen plaatsvinden vóór 17.00 uur, waarbij bezoekers op 1,5 meter moesten plaatsnemen.
 • Voor deze regeling geldt dat de tegemoetkoming bestaat uit 85% van de verkoopcapaciteit minus de wel ontvangen recetteopbrengsten bij professionele activiteiten die voor 17.00 uur plaatsvonden.
 • Ook deze regeling is in ontwikkeling.
 • Aanvragen worden primair gedaan door professionele producenten/organisatoren van podiumkunstactiviteiten (met rechtspersoonlijkheid, zoals een stichting of een BV. Eenmanszaken, VOF's en maatschappen zijn uitgesloten van subsidie).
 • Daarnaast wordt een aanvraagmogelijkheid voorzien voor podia die optredens met/van zpp’ers organiseerden zonder tussenkomst van een agent of producent.
 • N.B. Binnen deze regeling mogen producenten die via BIS of Fonds Podiumkunsten meerjarig worden ondersteund niet aanvragen.
 • Producenten/organisatoren worden geacht op basis van deze suppletie zzp'ers en andere betrokkenen zoals de podia zoveel mogelijk door te betalen.
   

Budget

 • Er is tot eind januari 86,5 miljoen beschikbaar voor de suppletieregelingen.
 • Daarvan is ongeveer 3,5 miljoen euro uitgegeven aan de eerste suppletieregeling.
 • 16,5 miljoen euro is gereserveerd voor de tweede suppletieregeling.
 • Dat betekent dat een bedrag van ongeveer 66,5 miljoen euro nu gereserveerd is voor de derde suppletieregeling.
   

Overige steunmaatregelen

 • In het nieuwe jaar volgt daarnaast een aantal steunmaatregelen voor onder meer makers die de afgelopen periode een productiesubsidie of subsidie nieuwe makers ontvingen.
 • Daarnaast volgt er steun voor meerjarig ondersteunde producenten en festivals. Het ministerie van OCW zal hierover meer informatie bieden in een Kamerbrief eind januari.
 • Voor de uitwerking van de regelingen werkt het Fonds samen met zowel het ministerie van OCW als met vertegenwoordigers uit de podiumkunstensector. Eind januari zullen de regelingen gepubliceerd worden.