Diversiteit en inclusie: niet alleen een marketingvraagstuk

31 maart 2022

Hoe divers en inclusief zijn culturele organisaties in Nederland en Vlaanderen? Marketeers uit de sector vertellen over de huidige focus en de grootste obstakels op weg naar verbetering. 

In de afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor de verscheidenheid aan mensen in de samenleving. Het bewustzijn dat niet iedereen gelijke kansen en mogelijkheden heeft, is daarbij groeiende. Uit onderzoek blijkt daarnaast dat culturele diversiteit op de werkvloer er juist voor zorgt dat bedrijven vernieuwender, creatiever en beter in staat zijn om problemen op te lossen. Naast beter presterende teams is er ook vaker sprake van een grotere afzetmarkt en meer omzet. Redenen genoeg voor de cultuursector om de sector meerstemmiger en toegankelijker te maken en de thema’s diversiteit en inclusie (D&I) steeds vaker te agenderen.

In Nederland sloegen verschillende brancheverenigingen de handen ineen en herschreven eind 2019 de Code Culturele Diversiteit naar de breder omvattende Code Diversiteit & Inclusie. Samen met de Fair Practice Code en Governance Code Cultuur vormen zij handvatten voor een gezonde, relevante en veerkrachtige cultuursector en worden ingezet bij de beoordeling van subsidieaanvragen. In Vlaanderen geven Kunstenpunt, Sociaal Fonds Podiumkunsten en deBuren sinds 2021 door middel van de reeks ‘Cultuur intercultureel’ gezamenlijk aandacht aan interculturaliseringsprocessen (een meer gangbare term in Vlaanderen dan D&I).

Hoewel deze initiatieven een goed vertrekpunt vormen, zijn de uitdagingen in de praktijk voor iedere organisatie anders en daarmee ook de route naar verbetering. Eind 2021 ondervroeg Cultuurmarketing via het jaarlijkse Cultuurmarketing Onderzoek 445 marketeers in de cultuursector in Nederland en België naar de voornaamste uitdagingen op het gebied van D&I. In hetzelfde jaar kwamen 10 vakgenoten tijdens de Cultuurmarketing commissie ‘Evaluatie van inclusiviteitsbeleid’ op regelmatige basis bij elkaar om uit te wisselen over hun ervaringen in de praktijk. Hoe kan je vanuit een marketingcommunicatiepositie impact maken in de organisatie wanneer het aankomt op D&I? En hoe vind je manieren om de effectiviteit van deze inspanningen te meten? In dit artikel lees je enkele resultaten en learnings uit zowel het Cultuurmarketing Onderzoek als de commissie-bijeenkomsten.