Drie knelpunten uitvoering sectorindeling aangepakt

19 juli 2018

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft per direct drie maatregelen genomen om knelpunten in de uitvoering van de sectorindeling in de premieheffing voor de WW, ZW en WGA aan te pakken. 

Onderdeel van het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is het per 2020 vervangen van de sectorale differentiatie van de WW-premies door premiedifferentiatie naar de aard van het contract. Hiermee moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers een vast contract te geven. 

Lees hier het hele bericht