Drie speerpunten voor provinciaal cultuurbeleid, want cultuur is geen hobby

19 maart 2019

Kunst en cultuur zijn geen hobby maar noodzakelijk en onvermijdelijk voor de samenleving, stelt Chris van Koppen. Net als loodgieten. Voor de provincies vormen ze dan ook een kerntaak. Van Koppen ziet in de aanloop naar de komende verkiezingen drie speerpunten voor het provinciale cultuurbeleid. Maar eerst komt hij nog even terug op eerdere uitspraken van Eric Wiebes.

Toen afgelopen zomer Eric Wiebes, de minister van Economische Zaken, kunst en cultuur tot een hobby verklaarde vergelijkbaar met loodgieten, verbaasde Van Koppen zich. Omdat hij loodgieten nooit als een mogelijke hobby had gezien, maar als iets noodzakelijks en onvermijdelijks. Net als kunst en cultuur. 

Van Koppen moest er weer aan denken toen hij de afgelopen weken de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in onze twaalf provincies las en constateerde dat er tussen en binnen partijen grote verschillen van inzicht bestaan over de rol van kunst en cultuur in het provinciaal beleid. 

Voor Van Koppen is het vanzelfsprekend: júist de provincies moeten kunst en cultuur als kerntaak omarmen. 

Cultuur geeft onze samenleving samenhang, kunst reflecteert op die samenhang. Kunst en cultuur gaan over continuïteit en vernieuwing, en zijn dus actueler dan ooit in een samenleving die zoekt naar een toekomst en worstelt met zijn identiteit. 

Bekijk hier het volledige artikel.