Bron

AWVN

Drie tips om gelijke beloning te bevorderen

17 november 2022

Drie tips om gelijke beloning te bevorderen

In november is het 'Equal pay day'. Vanaf deze dag werken vrouwen symbolisch gezien de rest van het jaar onbetaald.

Welke dag dat precies is, verandert ieder jaar. Dat heeft te maken met de loonkloof, het verschil tussen de gemiddelde beloning van mannen en vrouwen in Nederland. Dat verschil bedraagt in ons land bijna 14%, ten nadele van vrouwen.

Als werkgever kan je een aantal dingen doen die het beloningsverschil binnen jullie organisatie verkleinen. Vraag je een nieuwe collega bijvoorbeeld altijd om een salarisstrookje van de vorige werkgever? Niet meer doen, zegt AWVN-beloningsexpert Jasper Schramade. Samen met zijn collega Karin Panman geeft hij in deze video drie tips.

 

Man-vrouwloonverschil overigens weer iets verder afgenomen

Het verschil in het gemiddelde uurloon van mannelijke en van vrouwelijke werknemers bij de overheid is in 2020 met 2 procentpunt gedaald ten opzichte van 2018. In het bedrijfsleven is dit verschil gelijk gebleven. Dat blijkt uit de Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, die het CBS tweejaarlijks publiceert. Als wordt gecorrigeerd voor verschillen tussen mannen en vrouwen in bijvoorbeeld opleidingsniveau, functieniveau, werkervaring en leeftijd, is het loonverschil bij zowel de overheid als het bedrijfsleven 1 procentpunt afgenomen sinds 2018.  Ontdek meer hier.