Dringende oproep: maak als organisator gebruik van de ATE

1 april 2022

 De ATE 2021 is een subsidieregeling voor organisatoren (niet voor podia) die hun evenement hebben moeten annuleren. Er lijkt geld te blijven liggen. Lees door! 

  • Voor meer informatie zie hier.
  • Zie hier de regeling

Die annulering moets plaats hebben in de periode 10 juli tot 31 december 2021 door een landelijk verbod i.v.m. corona maatregelen.

Er is in deze pot 150 miljoen beschikbaar. Er is tot nu toe ca. 15,5 miljoen aangevraagd en daarvan 2,5 miljoen uitgekeerd.

  • De ATE- regeling is er zodat organisatoren aan al hun verplichtingen kunnen voldoen richting hun toeleveranciers zonder dat het de organisator geld kost.
  • De ATE helpt via organisatoren de hele keten, de toeleveranciers, locaties, makers en zzp’ers en iedereen die normaal bij dat evenement geld zou verdienen.
  • De organisator kan ook zijn/haar eigen kosten in rekeningbrengen.*
  • De ATE is er voor zakelijke evenementen, muziekevenementen, sportevenementen, gratis evenementen en evenementen met kaartverkoop, voor heel veel soorten evenementen dus. (NB niet voor reguliere programmering op podia)**
  • Organisatoren die al in aanmerking komen voor de TRSEC[1]regeling komen niet in aanmerking voor de ATE regeling.
  • De ATE dekt 100 % van de werkelijk gemaakte kosten. Serieus geld dus. Wel na aftrek van inkomsten uit subsidies en zo.***
  • Veel toeleveranciers / artiesten zijn afhankelijk van deze regeling maar kunnen deze subside niet zelf aanvragen  . Het is belangrijk dat organisatoren dit doen om zo de hele keten in stand te houden.****

* Bij de ATE is het mogelijk om als organisator ook de eigen kosten in rekening te brengen. Kosten van de organisator voor het voeren van directie ten behoeve van de organisatie van het evenement (de zogenaamde ‘management fees’) worden als subsidiabele kosten gezien als deze niet exorbitant hoog zijn en in ieder geval niet meer dan vijf procent bijdragen aan de totale subsidiabele kosten. De kosten voor het opstellen van een accountantsverklaring voor de subsidie zijn ook  subsidiabel. Tot de subsidiabele kosten behoren ook eventuele verplaatsingskosten. Deze moeten door  de aanvrager becijferd en opgegeven worden bij de aanvraag tot subsidieverlening.

** Het gaat dan om projectmatig opgezette, één- of meerdaagse fysieke evenementen binnen een periode van ten hoogste vijftien dagen. Het kan daarbij gaan om zowel culturele en sportevenementen als evenementen voor de zakelijke markt. Met betrekking tot de zakelijke markt kan het dan gaan om beurzen en congressen die via open inschrijving toegankelijk zijn en waarbij de organisator risicodrager is voor het evenement als geheel. Zowel business- to[1]consumer als business-to-business evenementen kunnen hieronder vallen. Voorwaarde is dat het gaat om voor het publiek vrij toegankelijke (in tegenstelling tot besloten) evenementen. Dus bruiloftsfeesten, bedrijfsfeestjes voor eigen personeel of feesten alleen voor leden van een bepaalde vereniging zijn uitgesloten.

*** Voor kosten die vergoed worden door een verzekeraar wordt geen subsidie verleend. Onvoorwaardelijk ontvangen subsidies en sponsorgelden worden eveneens verrekend met de subsidie die wordt ontvangen op grond van deze regeling.

**** Stel je hebt een contract gesloten voor de huur van een tent. Normaal kost dit je € 10.000,- Het evenement is geannuleerd en volgens de annuleringsvoorwaarde van jouw leverancier  moet je 70 % annuleringskosten betalen. Dan krijg je € 7.000,-  vergoed via de ATE, waarmee je de rekening van jouw leverancier kan  betalen. Het is belangrijk om dit ook te doen. Om zo de leveranciers niet in de financiële problemen te laten komen. Veel leveranciers krijgen verder geen enkele steun en moeten overleven van  de gelden die ze ontvangen vanuit de annuleringsvoorwaarden. De toeleverancier kan de ATE niet zelf aanvragen. De overheid gaat ervan uit dat de  organisator dit doet en met de subsidiegelden de openstaande rekeningen betaalt