Duizenden bedrijven moeten NOW 2020 terugbetalen

1 februari 2022

Duizenden werkgevers moeten de volledige NOW-steun terugbetalen die ze in het voorjaar van 2020 ontvingen. 

Volgens UWV hebben bijna 6.000 bedrijven niet (op tijd) de eindafrekening ingediend die moet uitwijzen op welke tegemoetkoming zij daadwerkelijk recht hebben. In die gevallen stelt UWV het bedrag vast op nul euro. Gezamenlijk moeten de bedrijven zo'n 160 miljoen euro terug betalen.

VNO-NCW en MKB-Nederland gaan ervan uit dat vrijwel al deze bedrijven zich bewust niet hebben gemeld omdat zij al wisten dat ze hoe dan ook moeten terugbetalen. Het is dan te begrijpen dat ze geen geld en tijd aan een accountants- of derdenverklaring besteden.
Werkgevers kunnen overigens altijd nog in bezwaar tegen het besluit van UWV. Ook bestaat de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen, die volgens UWV ruim is. 

Uitkeringsinstantie UWV stortte het geld als voorschot en wilde voor 10 januari een eindafrekening van werkgevers om te zien op hoeveel financiële hulp ze daadwerkelijk recht hebben. Naar nu blijkt hebben 5.840 bedrijven dit niet gedaan, die daardoor in totaal zo'n 160 miljoen euro terug moeten betalen.

Werkgevers kregen over de periode maart tot juni 2020 via de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW1) een groot deel van de loonkosten als voorschot vergoed bij voldoende omzetverlies door de coronapandemie. Voor de bepaling van de definitieve steun moesten ondernemers tijdig een verantwoording over het omzetverlies aanleveren, in veel gevallen met een derden- of accountantsverklaring.

Bezwaar en betalingsregeling
Bij bedrijven die dit niet hebben gedaan voor de uiterlijke deadline, stelt het UWV het bedrag waar ze recht op hebben vast op nul euro. De desbetreffende werkgevers kunnen nog in bezwaar tegen het besluit. Ook hebben ze de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen, die volgens het UWV ruim is. Werkgevers die een deel van hun NOW-voorschot moeten terugbetalen hebben die mogelijkheid ook.

"De verwachting is dat een deel van deze groep van 5.840 werkgevers bewust geen aanvraag heeft ingediend en dit ook niet overweegt", schrijft minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer. In de brief gaat ze nader in op de stand van zaken rondom het vaststellings- en terugvorderingsproces van de NOW-regeling.

Ruim 132.000 werkgevers die in het voorjaar van 2020 NOW ontvingen, hebben inmiddels wel een volledige of gedeeltelijke vaststelling aangevraagd.