Bron

Boekmanstichting

Duurzaamheid in de culturele sector

31 oktober 2022

Hoe werkt de culturele sector anno 2022 aan verduurzaming, en wat is nodig om de verduurzaming van de sector te versterken en te versnellen?

Met de publicatie 'Duurzaamheid in de culturele sector – editie 2022' onderzoeken de Boekmanstichting en Bureau 8080 in twee delen waar de Nederlandse cultuursector op dit moment staat in zijn duurzame transitie.

Zie hier de infofraphic.

Het eerste kwantitatieve deel (oktober 2022) is gebaseerd op een enquête onder zo’n 200 culturele organisaties. De resultaten hiervan geven onder andere inzicht in de beweegredenen van organisaties om te verduurzamen, de manier waarop zij daar in de praktijk invulling aan geven, en knelpunten en behoeften die ze hierbij ervaren. Dit deel is in het bijzonder voor beleidsmakers relevant, omdat het laat zien waar de cultuursector staat, hoe dit is veranderd sinds eerder onderzoek uit 2019, en waar de knelpunten liggen. Ook voor culturele organisaties kunnen de resultaten echter nuttig zijn, omdat ze tevens inzicht bieden in verschillende mogelijkheden om aan verduurzaming te werken.

Het tweede kwalitatieve deel (begin 2023) gaat op basis van desk research en interviews verder op deze mogelijkheden in. Dit deel bevat veel voorbeelden die laten zien wat er op het gebied van verduurzaming mogelijk is en wat dit kan opleveren. Daarnaast biedt het een overzicht van duurzame initiatieven, tools, ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden in de verschillende delen van de sector. Deze vormen mogelijke aanknopingspunten voor culturele organisaties en makers die zelf met verduurzaming of de klimaatcrisis aan de slag willen.

Toekomst

Met het gehele onderzoek hopen de Boekmanstichting en Bureau 8080 het gesprek te voeden over wat nodig is om de verduurzaming van de culturele sector te versterken en te versnellen. Dat gesprek vindt reeds op vele manieren en veel plekken in de sector plaats: bijvoorbeeld binnen brancheverenigingen en op branchecongressen, in gemeenten, tussen culturele organisaties, in het landelijke cultuurbeleid of tijdens evenementen als de State of Sustainability. In de toekomst zal dit gesprek gevoerd moeten blijven worden, waarbij dit onderzoek informatie en inspiratie kan bieden.