€ 500 miljoen extra voor opleiding via STAP-budget

21 september 2022

Om een toekomstbestendige arbeidsmarkt te realiseren, zet het kabinet sterk in op het thema Leven Lang Ontwikkelen. 

Om ook groepen te bereiken die nu minder scholing volgen, maakt het kabinet € 500 miljoen extra vrij via het STAP-budget. Dat is te lezen in de Rijksbegroting SZW.

De € 500 miljoen werd eerder al aangekondigd in het regeerakkoord. Hierin spraken de coalitiepartijen af om permanente scholing via leerrechten – het principe dat elke Nederlander recht heeft op publiek bekostigd onderwijs – te bevorderen. Het kabinet stelt daarom tot en met 2026 jaarlijks € 125 miljoen extra beschikbaar voor het bevorderen van permanente scholing. Dit budget wordt toegevoegd aan de STAP-regeling en is bestemd voor mensen die maximaal een mbo-diploma hebben op niveau 4 en daardoor kwetsbaarder zijn op de arbeidsmarkt.

Geen versobering ondanks verlaging budget
In de Prinsjesdagstukken is ook te lezen dat werkgevers volgend jaar weer gebruik kunnen maken van de SLIM-subsidie (tool) en de subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg. Voor de subsidieregeling praktijkleren komt er in 2023 € 7,5 miljoen extra beschikbaar, waardoor het totale budget voor komend jaar op € 16,5 miljoen uitkomt. Ook verlaagt het kabinet het budget voor de SLIM-subsidie vanaf 2025 met € 10 miljoen. Maar omdat het jaarlijkse budget tot 2025 € 10 miljoen lager is, betekent dit in de praktijk geen versobering van de regeling.

Veel opleidingen niet arbeidsmarktgericht
Er is veel te doen om het STAP-budget. Zo is het beschikbare budget elk aanvraagtijdvak weer sneller op, zijn in het meest recente aanvraagtijdvak 3.300 aanvragen niet toegekend omdat de opleiding niet voldeed aan de doelstelling van het STAP-budget én zijn er inmiddels al meer dan 600 opleidingen uit het scholingsregister verwijderd omdat ze bijvoorbeeld niet arbeidsmarktgericht zijn.
In een antwoord op kamervragen heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder meer laten weten dat de Toetsingskamer STAP scherp toeziet op de arbeidsmarktgerichtheid van opleidingen en of de opleidingen en opleiders voldoen aan de voorwaarden van STAP.