Bron

DEN

E-magazine over het belang van publieksdata

14 juni 2023

Je publiek beter leren kennen, nieuwe doelgroepen aanboren, wensen en verwachtingen in kaart brengen, het verdienvermogen vergroten: slimmer gebruik van publieksdata maakt dit allemaal mogelijk.

Wil je meer weten over de plannen van de Taskforce Publieksdata voor 2023 en 2024? Hoe je AVG-proof werkt? Welke stappen je nú kunt zetten om aan de slag te gaan met publieksdata? Hoe ze bij Funda met data omgaan? Waarom standaardisatie zo belangrijk is? Dit en meer lees je in het e-zine ‘Meer met publieksdata’. De Taskforce Publieksdata werkt aan diverse projecten en initiatieven om de kennis en kunde hierover te vergroten en ervoor te zorgen dat de culturele sector gezamenlijk belangrijke stappen zet.

Want in deze tijd van digitalisering is werken met publieksdata voor elke culturele instelling van belang. Van brancheorganisatie tot concertpodium, van museum tot festival, van dorpstheater tot bibliotheek.

Meer met publieksdata

Lees in het e-zine ‘Meer met publieksdata’ meer over de plannen, acties en adviezen van de taskforce, maar ook over inspirerende voorbeelden. Deel dit digitale magazine met anderen binnen jouw organisatie en je netwerk. Werken met publieksdata is relevant voor marketeers, maar raakt ook andere werkzaamheden.

Over Taskforce Publieksdata

Het programma publieksdata is bedoeld voor iedereen die zich binnen een culturele instelling bezighoudt (of bezig wil houden) met publieksdata en voor stedelijke en regionale organisaties die zich richten op cultuurparticipatie.

De Taskforce Samenwerkingsverband Publieksdata wordt gevormd door zeven instellingen uit het culturele veld, namelijk: Cineville, CJP, Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten (DIP), Kunsten ’92, Platform Acct, Rotterdam Festivals en onder leiding van DEN Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie. De Taskforce wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW en loopt t/m eind 2024.