Bron

Boekmanstichting

Een aanzet tot zinvoller definiëren en meten: diversiteit in de culturele sector

12 juli 2023

Het idee dat kunst en cultuur van en voor iedereen moet zijn, wordt breed gedeeld.

En dat definiëren en meten onmisbare tools zijn voor een betekenisvol diversiteits- en inclusiebeleid, ook. Het spreekwoordelijke ‘meten is weten’ bezorgt instellingen echter veel ongemak, frictie en controverse. Want wat meten (en weten) zij nu eigenlijk?

Boekman Extra 42

In deze Boekman Extra brengen de onderzoekers de huidige manieren van meten en monitoren van (etnoraciale) diversiteit in kaart en doen zij aanbevelingen voor een vernieuwende aanpak. Wil je hiermee aan de slag of meer leren over het meten van diversiteit? Op donderdag 28 september 2023 organiseren de Boekmanstichting en het Nationaal Museum voor Wereldculturen een middag waarin de uitkomst van dit onderzoek en praktische handvaten om ermee verder te gaan centraal staan. Hoe moet je diversiteit meten? Van waaruit vertrek je? En hoe breng je voortgang in beeld?

Dit onderzoek is uitgevoerd door Jasmijn Rana (universitair docent Culturele Antropologie aan de Universiteit Leiden) en Anouk de Koning (universitair hoofddocent Culturele Antropologie aan de Universiteit Leiden) in opdracht van het Nationaal Museum van Wereldculturen, in nauwe samenwerking met de Boekmanstichting.