Een inclusieve organisatie is antiracistisch

28 april 2022

In het kader van diversiteit en inclusie voegen Britse culturele organisaties de daad bij het woord door antiracistisch te werk te gaan. Wat is antiracisme en wat kan de Nederlandse sector leren van de Britten?

Racisme beïnvloedt ons allemaal, dus ook de mensen die er niet direct het slachtoffer van zijn of (on)bewust racistisch handelen. Als culturele organisatie, in welk land, gebied, of stad dan ook, vervul je altijd een maatschappelijke functie. Om er voor de hele maatschappij te kunnen zijn, kan er dus geen vorm van uitsluiting plaatsvinden. In een inclusieve werkomgeving is daarom geen plaats voor racisme. Het tegengaan van racistische systemen, ook wel institutioneel racisme genoemd, is het tegenovergestelde van racisme: antiracisme.

Antiracisme wordt soms onterecht gezien als enkel weggelegd voor organisaties die opereren binnen gemeenschappen waar veel (culturele) diversiteit aanwezig is en daarom minder relevant voor organisaties in bijvoorbeeld kleine gemeenten. Antiracisme gaat echter niet over het aantrekken van meer Zwarte* mensen of mensen van kleur, als publiek, personeel of partners. Het gaat om het creëren van een gelijkwaardige omgeving en samenleving en het ontmantelen van racistische systemen waar je, ook buiten de Randstad, van kunt profiteren of juist last van hebt. Uiteindelijk profiteert iedereen van een antiracistische omgeving: het zorgt voor meer verbondenheid tussen mensen, omdat patronen die uitsluiting bevorderen, worden doorbroken.

In het Verenigd Koninkrijk wordt deze argumentatie al langer toegepast binnen verschillende sectoren, waaronder de cultuursector. Traditionele methoden om diversiteit en inclusie te bevorderen hebben vaak geen oog voor raciale ongelijkheid die ingebed zit in onze maatschappij. Deze methoden focussen namelijk vaak slechts op het afvinken van hokjes om inclusief te lijken, waarbij geen aandacht is voor de bedrijfscultuur. Het vermogen om een bedrijfscultuur te doorbreken waarin racisme en andere vormen van uitsluiting plaatsvinden, maakt meer impact. Hierbij gaat het erom dat mensen op een gelijkwaardige manier met elkaar om leren gaan. Daarom maakt antiracisme actief onderdeel uit van het diversiteits- en inclusiebeleid van veel Britse culturele organisaties en organisaties die met hen samenwerken. Velen hebben het ook specifiek over diversity, inclusion and equity (diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid).

Van hokjes afvinken naar antiracisme: de visie van de Britten

Antiracisme gaat, net als diversiteit en inclusie, verder dan een marketingstrategie. Het gaat hierbij om het veranderen van een organisatiestructuur. Dit beamen ook de sprekers tijdens de conferentie van de Britse AMA (Arts Marketing Association) in november 2021. Tijdens de bijeenkomst From Diversity and Inclusion Tick Boxes to Antiracism kwamen vijf Britse marketeers van verschillende culturele organisaties en adviesbureaus aan het woord: Amy Allard-Dunbar van Intercultural Youth Scotland, Collette Phillip van Brand by Me, Jon Cornejo als antiracisme consultant, Dr. Sita Thomas van Fio en consultant Thanh Sinden. Zij spraken over hun antiracismewerk binnen organisaties, deelden inzichten en gaven tips over wat je als marketeer kan doen om tot een inclusievere en antiracistische organisatie te komen.

Lees hier verder