Een jaar AVG: ‘een draak van een wet’

23 mei 2019

De AVG is nu een jaar oud. De meeste organisaties hebben inmiddels ervaring met de implicaties die de AVG heeft op de bedrijfsvoering. Motivaction (in opdracht van Rendement) heeft onderzocht hoe dat bevallen is. Hieruit blijkt onder meer dat de invoering meer tijd in beslag nam dan verwacht. Ook noemt de helft van de ondervraagden de AVG een draak van een wet. Hieronder volgt een eerste overzicht van een jaar werken met de AVG.

Een jaar na invoering van de AVG blijkt dat organisaties hun handen vol hadden aan de implicaties. Zo moesten zij tijd en geld investeren om aan de AVG te kunnen voldoen. Vooral het opstellen van verwerkersovereenkomsten (51%), het aanstellen en scholen van de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) en het volgen van cursussen (beide 35%) hebben tijd en geld gekost.

Ruim een kwart van de ondervraagden geeft aan dat de organisatie € 2.000 of minder heeft uitgegeven aan de invoering van de AVG. Bij een derde van de organisaties met minder dan vijftig werknemers liggen de kosten lager dan € 1.000.

Kennisniveau
Een ander deel van het onderzoek richtte zich op de kennis over de AVG. Minder dan twee derde (62%) van de professionals weet wat hij moet doen als zich een AVG-gerelateerde kwestie voordoet. Het is bijzonder dat de kennis over wat volgens de AVG valt onder de noemer persoonsgegevens beperkt is. Ook blijkt dat niet voor iedereen duidelijk is wanneer datalekken gemeld moeten worden.

Draak
Bij de helft van de ondervraagden valt de AVG niet in de smaak. Iets meer dan de helft van de professionals ziet geen grote voordelen in de invoering van de AVG. 50% noemt de AVG zelfs ‘een draak van een wet’. Wel wordt het bewuster omgaan met en het beschermen van persoonsgegevens en privacy genoemd als positief effect. Maar de AVG kost vooral veel tijd. Professionals met een HR-functie geven zelfs aan dat ze belemmeringen zien in hun werk door de invoering van de AVG: 34% geeft aan dat de privacyregels rondom ziekte voor hen niet goed werkbaar zijn.

Bekijk hier het volledige artikel.