Bron

AWVN

Een loonkloof van 13%: wat zegt dat precies?

10 november 2022

De ‘loonkloof’ in Nederland is zo’n 13 procent. Welk verschil tussen mannen en vrouwen geeft dat percentage eigenlijk aan?

Daarover bestaan diverse misverstanden, merken Linda Vedder en Karin Panman, beloningsexperts bij AWVN. Ze leggen het verschil uit én geven tips voor werkgevers om mannen en vrouwen gelijk te betalen voor hetzelfde werk.

Jaarlijks brengt het Centraal Bureau voor de Statistiek naar buiten hoe groot de loonkloof is in Nederland. Het meest actuele CBS-cijfer vertelt dat de loonkloof 13 procent is. Het Europese statistiekbureau Eurostat berekende 14 procent voor Nederland. ‘Veel mensen leiden daaruit af dat vrouwen voor hetzelfde werk flink minder betaald krijgen dan mannen’, zegt Karin Panman, senior adviseur belonen bij AWVN. ‘Dat is een veelvoorkomend misverstand. De loonkloof geeft het verschil aan in gemiddeld uurloon tussen mannen en vrouwen. Dat percentage is níet gecorrigeerd voor functieniveau, leeftijd en ervaring. Het loonkloofpercentage zegt dus in z’n algemeenheid iets over hoeveel mannen en vrouwen gemiddeld per uur verdienen, maar minder over equal pay: in hoeverre ze gelijk worden betaald voor hetzelfde werk. Het verschil in gemiddeld uurloon zit vooral in het verschil in functiezwaarte: vaak zijn mannen oververtegenwoordigd in de hogere functies.’

Lees hier verder