Een medewerker weigert zijn beoordeling te tekenen: wat nu?

2 augustus 2022

Het komt soms voor dat het functioneren van een medewerker onvoldoende is en ook zo wordt beoordeeld.

Wat kan je doen als deze medewerker het daar niet mee eens is en weigert het beoordelingsverslag of formulier te ondertekenen? 

Als een medewerker het beoordelingverslag niet tekent, hoeft dat geen probleem te zijn. Zolang je maar de juiste stappen zet om de gevolgen van het niet-tekenen te ondervangen. De handtekening heeft bewijswaarde: daardoor kan de werknemer later niet ontkennen dat hij niets wist van de beoordeling.

Voor gezien, niet voor akkoord
Allereerst kan je de medewerker de mogelijkheid aanbieden om het verslag 'voor gezien' te tekenen en niet voor akkoord. Als je deze persoon daarnaast ook de mogelijkheid biedt om op het formulier aan te geven waarom deze persoon het niet met de beoordeling eens is, zal deze persoon wellicht toch tekenen.

Ontvangstbevestiging
Weigert de medewerker alsnog om te tekenen, dan is het aan te bevelen dat je het beoordelingsformulier aan deze persoon toestuurt en zorgt voor een ontvangstbevestiging. Dit kan via aangetekende post, maar ook via een e-mail met ontvangstbevestiging of WhatsApp (maak dan een screenshots van de twee blauwe vinkjes die aangeven dat de werknemer het bericht heeft ontvangen én geopend).

Belang van de handtekening of de ontvangsbevestiging
Een medewerker die niet functioneert moet van de werkgever een redelijke kans en voldoende tijd en ondersteuning krijgen om het functioneren te verbeteren. Lukt dat ondanks alle inspanningen niet, dan wil je de werknemer mogelijk ontslaan vanwege disfunctioneren.

Je moet dan aantonen dat de medewerker bekend was met zijn disfunctioneren, dat deze persoon exact wist op welke punten er verbeterd moest worden en hoe. De bewijslast hiervoor ligt dus bij de werkgever.

De handtekening en de ontvangstbevestiging geven de zekerheid dat je kunt bewijzen dat de medewerker de plannings-, voortgangs- en beoordelingverslagen heeft gezien. Uiteraard geldt hetzelfde voor alle andere documentatie van stappen die je met de medewerker hebt gezet in het verbetertraject.