Eerste aanvraagtijdvak van STAP-budget nadert

4 februari 2022

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werknemers een aanvraag indienen bij UWV voor een leer- en ontwikkelbudget van de overheid.

Zie meer informatie in dit overzicht.

Hiervoor is de subsidieregeling Stimulering van de Arbeidsmarktpositie (STAP) in het leven geroepen. Er wordt achyter de schermen nog gewerkt aan een mogelijke koppeling met het Werktuig PPO van Platform ACCT.