Eerste Kamer stemt in met Belastingplan 2019

20 december 2018

De Eerste Kamer heeft op 18 december  de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. 

Het Belastingplan 2019 kreeg de steun van de fracties van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP en OSF; de fracties van PVV, SP, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, PvdD stemden tegen. Ze gaat daarmee akkoord met de verhoging van het lage BTW-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019 en dat de belastingaftrek voor een monumentenpand wordt omgezet in een subsidie. Vrijwilligers kunnen jaarlijks tot € 200,- meer belastingvrij vergoed krijgen, tot een totaalbedrag € 1700,- per jaar.  De uurvergoeding, die door de Belastingdienst gehanteerd wordt om te beoordelen of er sprake is van vrijwilligerswerk,  wordt verhoogd naar € 5,-. 

Bekijk hier alle belangrijkste wijzigingen belasting 2019.