Bron

Nos.nl

Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel thuiswerkwet

29 september 2023

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel voor de nieuwe thuiswerkwet verworpen.

De wet 'Werken waar je wilt' zou het voor werknemers makkelijker maken om afspraken te maken over thuiswerken. Tijdens een debat op 12 september waren de meeste fracties voor het voorstel, maar werd er wel getwijfeld aan de noodzaak van de wet. Ook riep de extra regeldruk voor werkgevers om te voldoen aan de wensen van werknemers bezwaren op.

Dat de wet op meer weerstand zou stuiten in de Eerste Kamer was voorzien, omdat de verhoudingen daar anders liggen dan in de Tweede Kamer. Zo had de partij met de meeste zetels, de BBB, al aangekondigd tegen de wet te stemmen.

In de stemming vandaag stemden de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Volt, SP, PvdD en de ChristenUnie voor het wetsvoorstel. SGP, JA21, FVD, PVV, VVD, BBB en 50Plus stemden tegen de nieuwe wet. Dat betekent dat het wetsvoorstel door een kleine meerderheid is verworpen.

Als de wet was aangenomen hadden werkgevers niet zomaar een verzoek voor thuiswerken kunnen afwijzen. Op basis van ‘redelijkheid en billijkheid’ wordt dan op dezelfde manier gekeken naar verzoeken over thuiswerken als naar wensen om meer of minder te werken.

Mildere variant

De initiatiefwet van GroenLinks en D66 werd op 5 juli aangenomen met een grote meerderheid van 125 stemmen in de Tweede Kamer. Alleen de PVV, FVD en Groep Van Haga stemden toen tegen.

De wet was een mildere variant voor werkgevers dan een eerder voorstel, waarbij werkgevers verzoeken alleen konden afwijzen bij ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’.