Eerste reactie Alliantie van Evenementenbouwers op persconferentie 13 augustus

13 augustus 2021

Door het kabinetsbesluit om in ieder geval tot en met 19 september de huidige maatregelen te continueren, is de sector opnieuw in de wachtkamer gezet en reageert dan ook boos en zwaar teleurgesteld.

Het kabinet heeft besloten het huidige regime op basis van grote restricties te continueren. Daardoor is in feite het hele zomerseizoen voor het tweede jaar op rij teniet gedaan en valt de eerste helft van het najaar ook grotendeels in het water. Slechts doorstroomevenementen, heel kleine evenementen buiten en geplaceerde evenementen houden hun huidige mogelijkheden.

De uitslagen van Fieldlab Evenementen zijn terzijde geschoven, er is op emotionele en naar het lijkt onnavolgbare gronden besloten.

Voor alle betrokkenen is duidelijk dat deze beslissingen op niet-inhoudelijke gronden zijn genomen, terwijl de immuniteitsgraad inmiddels het vooraf geformuleerde, gewenste doel heeft bereikt en ook overige seinen overwegend op groen staan. 

Waar Nederland voorop liep als evenementenland en met de Fieldlab Evenementen eveneens toonaangevend was, is inmiddels duidelijk dat veel landen om ons heen meer toestaan en wel geloven in de evenementen als belangrijk middel om de bevolking een uitlaatklep te geven en cultuur te brengen. 

De branche is zeer sceptisch over de beoogde datum van 20 september als ‘nieuwe oplossing voor alles’. Het kabinet geeft geen enkele garantie dat dit een harde afspraak is, en het kabinet geeft geen inzicht in de criteria die moeten leiden tot het echt loslaten van de anderhalve meter, de enige mogelijkheid om evenementen op volle capaciteit toe te staan.

Het ligt eerder in de lijn der verwachting dat met het terugkomen van vakantiegangers en het loslaten van de bepalingen binnen het hoger onderwijs de cijfers zullen stijgen. De politieke keuze om dan toch open te gaan is niet genomen.

Het vervolgens nog veel langer tegenhouden van het uitgaan in de nacht leidt ook tot groot ongenoegen. Hoe kan je een land openstellen zonder de noodzakelijke uitgaansmogelijkheden te onderkennen en mogelijk en betaalbaar te houden?

Het gedraai met betrekking tot een net en juist gebruik van de door de regering eerder gekozen testsystematiek, feitelijk leidend tot een vaccinatieplicht of het onredelijk duur maken van het uitgaan en ontmoeten, voelt onredelijk.

Al met al constateert de Alliantie van Evenementenbouwers grote vertwijfeling en ontreddering binnen de evenementenbouwers, die zich beraden op nadere stappen.