Eerste reactie VNPF op stoppen steunmaatregelen

30 augustus 2021

De VNPF is enorm dankbaar voor alle generieke en specifieke steun tot nu toe. Een belangrijk punt voor onze hard getroffen sector is dat ‘alles weer open gaat’.

1,5 meter moet er echt af, anders doorzetten steun

  • Op basis van deze Kamerbrief gaan we er vanuit dat dat zo is. Dus dat voor organisaties de 1,5 meter regel per 20 september komt te vervallen. Dat is goed nieuws want geeft veel organisaties weer ruimte om meer omzet te draaien. Dat vinden wij fijner dan het ontvangen van steun.
  • De VNPF benadrukt dat het stopzetten van generieke steunmaatregelen alleen door kan gaan als de 1,5 meter echt komt te vervallen. Want voor organisaties die geconfronteerd worden met ‘vrijheidsbeperkende’ maatregelen moet er steun beschikbaar blijven.

Blij met steun voor nachtcultuur

  • Wij zijn verheugd met de aankondiging voor de steun van de nachtclubs. Nachtcultuur is van groot cultureel belang. Organisaties in deze sector moeten in de volle breedte worden gesteund.

Festivals en de festivalsector verdienen meer aanvullende steun

  • VNPF begrijpt dat het macro-economisch gezien goed gaat, maar in de festivalsector, die nu twee zomers heeft moeten missen, is dat zeker niet het geval. Organisaties lopen economisch gezien op hun tandvlees.
  • De VNPF is er nog steeds van overtuigd dat festivals gewoon veilig georganiseerd kunnen worden. Als dat om wat voor reden ook wordt verboden moet er aanvullende steunmaatregelen komen voor deze ondernemers en deze keten.

Sanering schulden

  • Daarnaast blijft de VNPF benadrukken dat het belangrijk is om te realiseren dat voor veel organisaties en ketens (waar VNPF-leden in actief zijn) de crisis nog lang niet voorbij is. Veel van hen hebben door COVID-19 schulden opgebouwd.
    Belangrijk is dat hier een oplossing voor wordt gevonden om culturele ondernemers te helpen bij schuldenafbouw of -sanering.