Bron

Rijksoverheid

Eigenaar of huurder; bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor de informatie- en energiebesparingsplicht?

15 februari 2024

Verbruikt jullie organisatie meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas? Dan moet je energiebesparende maatregelen nemen.

Voor organisaties gelden verschillende wettelijke regels als het gaat om energiebesparing. Wil jij weten wat je verantwoordelijkheden zijn als je huurder bent van een gebouw? Of wanneer je eigenaar bent van een gebouw en er zelf geen activiteiten uitvoert? Wij leggen uit bij wie de verantwoordelijk voor de energiebesparingsplicht ligt.

Jullie zijn huurder in of van een gebouw

Dit houdt de energiebesparingsplicht in voor jullie:

  • Voor jou gelden activiteit-gebonden energiebesparende maatregelen.
  • Dit betekent dat deze (2) categorieën van de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor jou van toepassing zijn: Faciliteiten en Processen

Wil jij checken of er een energiebesparings- en rapportageverplichting voor jou van toepassing is (en zo ja, welke: informatieplicht, onderzoeks-plicht of EED-auditplicht)? Ontdek het snel met deze Quickscan.

Is op basis van de Quickscan de informatieplicht voor jullie van toepassing?

  • Start dan hier je rapportage voor de categorieën Faciliteiten en Processen.
  • Vraag de gebouweigenaar om de gegevens aan te leveren voor de categorie Gebouwen.

Jullie zijn eigenaar van een gebouw waarin jij zelf activiteiten uitvoert

Dit houdt de energiebesparingsplicht in voor jou:

  • Voor jullie gelden gebouw- en activiteit-gebonden energiebesparende maatregelen
  • Dit betekent dat de (3) categorieën van de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor jou van toepassing zijn: Gebouwen, Faciliteiten en Processen

Wil jij checken of er een energiebesparings- en rapportageverplichting voor jou van toepassing is (en zo ja, welke: informatieplicht, onderzoeksplicht of EED-auditplicht)?
Doe de Quickscan.

Is op basis van de Quickscan de informatieplicht voor jullie van toepassing?

Algemene informatie voor eigenaren en huurders

Vanaf 2023 wordt in de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) onderscheid gemaakt tussen de eigenaar/verhuurder en de huurder/gebruiker van het gebouw en tussen maatregelen die gerelateerd zijn aan het gebouw en die betrekking hebben op de activiteit (processen en faciliteiten).

Verdeling verantwoordelijkheden

De rapportage over het gebouw is dus altijd de verantwoordelijkheid van de eigenaar/verhuurder. De meeste andere maatregelen uit de erkende maatregelenlijst behoren niet tot de casco en zijn dus de verantwoordelijkheid van de huurder.

Dit betreft de rapportage over de maatregelen in de categorie faciliteiten en processen. In het geval van een gehuurd pand dien je met de eigenaar/verhuurder af te stemmen wie welke verplichting op zich neemt. Als je zowel eigenaar als gebruiker bent van het pand, dien je alle drie de onderdelen te rapporteren.

Weten wat kan en moet? Doe de Quickscan

Na het beantwoorden van een aantal vragen laat de Quickscan op Deb.nl direct zien wat jij kan en moet op het gebied van energiebesparing. Ook als je geen wettelijke verplichtingen hebt, helpt DEB je kosteloos op weg met energie besparen.

Energiebesparingsplicht en informatieplicht

Ligt de verantwoordelijkheid voor energiebesparingsplicht bij jou? Dan dien je alle energiebesparende maatregelen te nemen die je binnen vijf jaar kunt terugverdienen. Naast de energiebesparingsplicht heb je ook de verantwoordelijkheid tot de informatieplicht. Je geeft hiermee één keer in de vier jaar door welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen en nog gaat nemen. Deze rapportage kun je via DEB direct indienen bij het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML)

Om het voor mkb-ondernemers eenvoudiger te maken om te voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot energiebesparing, heeft de Rijksoverheid de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) opgesteld. Hiermee kun je voor 1 december 2023 aan de wettelijke verplichtingen voldoen.

Met het DEB Helpcenter helpen wij je op weg met het beoordelen van de maatregelen en het indienen van je rapportage bij RVO.

Mogelijkheden financiering

Met energiebesparing realiseer je direct winst. De initiële investering is soms behoorlijk groot. Voor ondernemers die niet zelf in energiebesparing kunnen investeren biedt een financiering uitkomst. Zeker nu energiebesparing zo‘n actueel en relevant onderwerp is, ontstaan er steeds meer alternatieve financieringsmogelijkheden. Overweeg je een financiering om je bedrijf te verduurzamen? Vraag kosteloos het DEB dossier Financieringen aan.