Bron

Rendement

Eigenrisicodragerschap vóór 1 april aanvragen of opzeggen

16 maart 2023

ls een werkgever per 1 juli eigenrisicodrager wil zijn voor de WGA of ZW, moet hij de aanvraag uiterlijk 31 maart gedaan hebben.

Een eigenrisicodrager betaalt minder premies werknemersverzekeringen, maar riskeert dat hij maximaal tien jaar het loon van zieke en arbeidsongeschikte werknemers moet betalen. Werkgevers kunnen twee keer per jaar – per 1 januari en per 1 juli – ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) of Ziektewet (ZW).

Ook terugkeren van het eigenrisicodragerschap naar de publieke verzekering van UWV kan alleen op die momenten. Werkgevers die per 1 juli 2023 willen wisselen, moeten de aanvraag daarvoor 13 weken van tevoren bij de Belastingdienst indienen. Voor wijzigingen per 1 juli is de deadline dus 31 maart 2023.

 

Maximaal tien jaar doorbetalen

Werkgevers zijn voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid voor de WGA en ZW gewoonlijk verzekerd via UWV en dragen dan ook WGA- en ZW-premies af als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen. Als eigenrisicodrager betaalt een werkgever de WGA- en ZW-premies niet, maar UWV betaalt dan ook geen uitkering aan zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers die daar recht op hebben. Deze kosten moet de eigenrisicodrager zelf op zich nemen. Voor maximaal tien jaar voor de WGA en maximaal twee jaar voor de ZW. Veel eigenrisicodragers sluiten hiervoor een verzekering bij een particuliere verzekeraar.

 

Instemming en advies van OR

Werkgevers die overwegen om eigenrisicodrager te worden doen er verstandig aan om de voor- en nadelen goed in kaart te brengen. De ondernemingsraad (OR) heeft bovendien adviesrecht en vaak ook nog instemmingsrecht op de keuze voor het eigenrisicodragerschap. Bij de keuze voor eigenrisicodragerschap hoort ook een strak verzuimbeleid. Op het vaststellen, wijzigen of intrekken van regelingen die samenhangen met verzuim en re-integratiebeleid heeft de OR ook instemmingsrecht.

 

Verhoging terugkeerpremie ZW

Let op, voor een (middel)grote werkgever die eigenrisicodrager is voor de Ziektewet (ZW) gaat vanaf 1 januari 2024 de terugkeerpremie omhoog die hij betaalt als hij het eigenrisicodragerschap beëindigt. Als een werkgever het eigenrisicodragerschap ZW met ingang van 1 juli 2023 beëindigd, betaalt hij vanaf 1 juli 2023 vanaf de beëindigingsdatum nog de halve sectorpremie, maar per 1 januari 2024 de volledige sectorpremie.