Bron

NRC

Eppo Bruins minister van OCW, wat betekent dit voor culturele sector?

18 juni 2024

Eppo Bruins minister van OCW, wat betekent dit voor culturele sector?

Er komt geen aparte staatssecretaris voor cultuur; de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zal ook verantwoordelijk zijn voor cultuur.

Dit roept vragen op over de impact op de kunstsector. Eppo Bruins, de nieuwe minister van OCW, heeft tot nu toe geen focus op cultuur gehad, maar zijn benoeming wordt niet direct gezien als een negatieve ontwikkeling voor de cultuursector.

Ministerraad

Jeroen Bartelse, co-voorzitter van Kunsten’92, vindt het positief dat cultuur weer bij een minister hoort, omdat dit cultuur een plek aan tafel in de ministerraad geeft. Hij beschouwt de integratie van cultuur bij de minister als een veelvoorkomende en gewenste taakverdeling.

Goed bestuur

Cultuur is in eerdere kabinetten ook ondergebracht bij de minister van OCW. Peter van den Bunder van de Kunstenbond is blij met Bruins’ aanstelling vanwege zijn achtergrond bij de ChristenUnie, die goed bestuur belangrijk vindt. Bruins’ ervaring met cultuur is beperkt tot zijn conservatoriumstudie en deelname aan een gospelkoor, maar hij heeft zich in zijn politieke carrière vooral gericht op hoger onderwijs en media.

Bezuinigingen op hoger onderwijs

Van den Bunder verwacht dat Bruins vooral druk zal zijn met de geplande bezuinigingen op hoger onderwijs. Er is weinig specifiek cultuurbeleid in het regeerakkoord, wat volgens Van den Bunder goed nieuws is, omdat geen beleid ook geen schadelijk beleid betekent. Lisa Westerveld van GroenLinks-PvdA vindt het echter zorgwekkend dat er geen staatssecretaris voor cultuur is, gezien de geplande btw-verhoging op cultuur.

Veel werk

Er is veel werk te doen voor een cultuurminister, zoals de herziening van het subsidiesysteem voor cultuur, die meer regionale samenwerking tussen gemeenten en het Rijk vereist. Bartelse hoopt dat Bruins ruimte krijgt om zich te profileren als cultuurminister, dat hij artistieke vrijheid ondersteunt, openstaat voor alle kunstvormen en de btw-verhoging op cultuur niet doorvoert. Bruins zelf heeft aangegeven zich in te willen zetten voor vrijheid in onderwijs, academische vrijheid, persvrijheid en een bloeiende culturele sector.