Er is altijd iets te doen. Richting een gezonde balans tussen betaald en onbetaald werk

25 juni 2019

De Boekmanstichting deed onderzoek naar de balans van betaald en onbetaald werk binnen de culturele sector. Onlangs werd nog eens duidelijk gemaakt dat er in de culturele en creatieve sector in grote mate structureel onbetaald wordt overgewerkt. De vrees bestaat dat het deel van deze werkzaamheden dat nog wel wordt betaald onder druk komt te staan door de inzet van vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen.

De professionals in de sector moeten immers de kans krijgen om hun geïnvesteerde tijd voldoende te kunnen kapitaliseren aldus de Boekmanstichting.

‘Er is ALTIJD iets te doen’, verzuchtte een van de respondenten op de enquête die voor dit onderzoek is uitgezet op de vraag naar de redenen om onbetaald werk te verrichten. Werkzaamheden zijn er dan ook volop, de vraag is hoe deze werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen worden verdeeld over diegenen die zich binnen de sector inzetten. Het is daarbij van belang om de juiste vragen te stellen om tot een gezonde balans tussen betaald en onbetaald werk te komen. In dit rapport starten we vanuit de vraag hoe de inzet van vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen (VSW’ers) van invloed is op de culturele en creatieve arbeidsmarktpositie. Daarbij is goed zicht op de verhouding tussen betaald en onbetaald werk van belang. Om te zien of verdringing inderdaad de problematiek is waarop de focus moet worden gelegd wanneer de relatie tussen betaald en onbetaald werk wordt behandeld, is zicht nodig op de feitelijke ontwikkeling van onbetaald werk.

Bekijk hier het volledige artikel en bekijk hier het rapport.