Er is nog veel mogelijk tegen arbeidsmarktkrapte

14 juli 2022

Er is volgens AWVN nog veel mogelijk om de arbeidsmarktkrapte het hoofd te bieden en vandaag concludeert het SCP hetzelfde.

In hun rapport stelt het SCP dat er meer dan een goed loon en arbeidsvoorwaarden nodig is om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Dit is in lijn met de uitkomsten van een recent ledenonderzoek van AWVN. Voor AWVN komt het rapport niet als een verrassing.

Het SCP geeft aan dat er bijvoorbeeld ook gekeken moet worden naar het verlagen van werkdruk, het aanbieden van scholing en trainingen, het bieden van kansen voor mensen met een arbeidsbeperking en het mogelijk maken van thuiswerken. Voor AWVN komt dit dus niet als een verrassing.

AWVN onderzocht recent welke maatregelen werkgevers nemen om de gevolgen van de arbeidsmarktkrapte op hun organisatie te verminderen. De conclusie: werkgevers geven steeds meer de voorkeur aan het in te zetten op het behoud van medewerkers. Zij richten zich dus niet meer alleen op het werven van nieuwe mensen of het bieden van betere arbeidsvoorwaarden. Werkgevers proberen steeds vaker personeel te behouden door onder andere te investeren in goed leiderschap, autonomie te geven aan medewerkers en door voldoende doorgroeimogelijkheden te realiseren.

AWVN begrijpt de noodzaak voor werkgevers om ten tijde van grote arbeidsmarktkrapte in te zetten op het behoud van medewerkers goed. De vijver met geschikte mensen wordt in Nederland namelijk steeds kleiner. Het is volgens AWVN daarom volledig logisch dat werkgevers zich meer en meer gaan focussen op het behoudt en versterken van hun huidige medewerkers, want dat heb je zelf in de hand.

Werkgevers al in actie – taskforce krapte arbeidsmarkt bijna voltooid
De constatering van het SCP is tegelijkertijd ook niet nieuw. In de recent gepubliceerde kabinetsaanpak voor de arbeidsmarktkrapte constateert de minister zelf ook dat een aanpak van de krapte niet slaagt zonder de brede inzet van werkgevers zelf. Werkgevers hebben deze handschoen de afgelopen tijd al nadrukkelijk opgepakt. “Je kunt wachten tot de overheid met beleid komt om de krapte op de arbeidsmarkt te verzachten, maar je kunt ook kijken wat je als werkgever nu al zelf kunt doen,” aldus AWVN-directeur Raymond Puts, die momenteel de Taskforce krapte arbeidsmarkt voorzit.

De taskforce is begin dit jaar in het leven geroepen door werkgeversorganisaties AWVN, VNO-NCW en MKB Nederland. Met een dwarsdoorsnede van hun leden, variërend van Ahold tot Schoonmakend Nederland en van ABU tot Philips, denken zij na over oplossingen waar veel meer werkgevers van kunnen profiteren als het gaat om bestrijding van de krapte, die werken op de korte termijn. Puts stuurt erop aan dat deze oplossingen op korte termijn voor iedereen beschikbaar zijn.