EU financiering voor cultuur 2021-2027

7 april 2021

Voortaan zijn alle subsidie calls en -aanvragen terug te vinden in het online Tender & Funding portaal van de Europese Commissie.

Vind hier de bovengenoemde Financierings- en 'aanbestedingsmogelijkheden'. 

Creatief Europa 2021-2027

 • Hoewel concrete details over de calls zelf nog niet bekend zijn en de planning nog voorlopig is, worden de oproepen voor Europese samenwerkingsprojecten, netwerken en platforms eind mei 2021 verwacht.
 • Neem contact op met de Creative Europe Desk voor meer informatie.
 • Kandidaat-aanvragers kunnen ter voorbereiding reeds de online handleiding van F&TP raadplegen, die nuttige informatie bevat over het registreren van jullie organisatie en het voorbereiden van jullie aanvraag.

Erasmus +

 • De algemene doelstelling van het programma is, door middel van een leven lang leren, de educatieve, professionele en persoonlijke ontwikkeling van mensen in onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa en daarbuiten te ondersteunen en zo bij te dragen tot duurzame groei, hoogwaardige banen en sociale samenhang, om innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken. De prioriteiten van het programma zijn: inclusie en diversiteit, digitale transformatie, milieu en strijd tegen klimaatverandering en deelname aan het democratisch leven.
 • De call en de Erasmus + Programmagids van 2021 zijn nu beschikbaar.
 • In de call vind je de deadlines voor de aanvragen en in de programmagids vind je alle horizontale en sectorspecifieke prioriteiten.
 • Neem contact op met het Nationale Agentschap aangezien de meesten van hen informatiesessies organiseren en ze altijd een goede bron van informatie en hulp zijn.

Horizon Europa

Andere mogelijkheden

EIT (Europees Instituut voor innovatie en technologie)

 • De nieuwe strategie van het EIT voor 2021-27 presenteert de oprichting van een nieuwe EIT-kennis- en innovatiegemeenschap (KIC) in de culturele en creatieve sectoren en industrieën.
 • Door culturele en creatieve organisaties uit het bedrijfsleven, het hoger onderwijs en onderzoek te verenigen in een pan-Europees innovatie-ecosysteem, zal deze nieuwe EIT KIC innovatieve oplossingen bieden om deze sectoren en industrieën te helpen sterker en veerkrachtiger te laten worden.
 • EIT Culture and Creativity zal nieuwe kansen creëren voor onderwijs in ondernemerschap, innovatie, het opzetten van bedrijven en acceleratie om de volgende generatie innovators en creatievelingen in Europa een boost te geven.
 • Op 21 april om 14:00 – 15:30 organiseert EIT een webinar om belanghebbenden bij CCSI te informeren over de aanstaande call voor het indienen van voorstellen om innovatie in de culturele en creatieve sectoren en industrieën te stimuleren en hoe organisaties uit het bedrijfsleven, het hoger onderwijs en onderzoek kunnen worden betrokken. Kijk hier om je aan te melden.

Connecting Europe Facility
Dit om groenere, duurzamere transport- en energienetwerken en digitalisering te financieren.

Voorbereidende actie – Beleidsontwikkeling van onderop voor cultuur en welzijn in de EU

De voorbereidende actie Bottom-up beleidsontwikkeling voor cultuur en welzijn in de EU heeft:

 • tot doel de uitwisseling van kennis, ervaring en succesverhalen binnen de Europese Unie (EU) met betrekking tot de rol van cultuur voor welzijn en gezondheid te vergemakkelijken;
 • brengt de meest relevante bestaande praktijken in kaart. In dit verband vooral de verbetering van de capaciteit van lokale actoren om effectief te profiteren van cultuur als middel om welzijn en gezondheid te vergroten, met speciale aandacht voor geestelijke gezondheid;
 • middelen om sectoroverschrijdend samen te werken om het welzijn van individuen en gemeenschappen te verbeteren en synergieën tot stand te brengen en te onderzoeken tussen bestaande beleidsmaatregelen en programma's, evenals eerdere, lopende en geplande acties – met name die op EU-niveau – maar ook lokaal (macro -) regionale en nationale initiatieven.
 • De deadline voor aanvragenis 14 mei. Alle relevante informatie en referentiedocumenten zijn hier te vinden.

Financieringsgids voor culturele mobiliteit – Focus op Arabische landen (Noord-Afrika en het Midden-Oosten)